Nawigacja

Egzaminy zawodowe i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

1. Egzaminy zawodowe i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  17 – 25 VI 2016 r.
2. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja maj – lipiec 2016 r.

Ad 1. Egzaminy zawodowe i potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  17 – 25 VI 2016 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, czyli tzw. egzamin zawodowy  dla absolwentów technikum do 2015 roku

  • pisemny egzamin dla zawodu technik analityk 311[02] i technik ochrony środowiska 311[24] odbędzie się w dniu 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek) o godzinie 1200 w sali nr 30.

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia z dowodem osobistym potwierdzającym tożsamość zdającego.
Egzamin trwa 120 minut.
 

Zdający nie mogą korzystać z kalkulatorów.

  • egzamin praktyczny dla zawodu technik ochrony środowiska 311[24] odbędzie się 22 czerwca 2016 r. (wtorek) o godzinie 900 w sali nr 30.

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia z dowodem osobistym potwierdzającym tożsamość zdającego.
Egzamin trwa 180 minut.
Na egzaminie zdający mogą korzystać z linijki, ołówka, gumki i kalkulatora. Kalkulatory dla wszystkich zdających zapewnia szkoła.

 

Ad 2. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie sesja maj – lipiec 2016

a) uczniowie klas III  i absolwenci Technikum nr 8 w Kielcach z 2016 roku

- część pisemna dla kwalifikacji A.59 i R.07 odbędzie się 17 czerwca 2016 r.(piątek) o godzinie 10.00 w sali nr 33 i 32. Egzamin trwa 60 minut.

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia z dowodem osobistym i długopisem z czarnym tuszem.

Wykaz pomocy, z których może korzystać zdający: kalkulator (zapewnia szkoła).

- część praktyczna dla kwalifikacji R.07 odbędzie się 23 czerwca 2016 r.(czwartek) o godzinie 9.00 w sali nr 30. Egzamin trwa 180 minut.

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia z dowodem osobistym i długopisem z czarnym tuszem.

Wykaz pomocy, z których może korzystać zdający: kalkulator prosty (zapewnia szkoła).

Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część praktyczną egzaminu: ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka.

b) uczniowie Szkoły Policealnej nr 2 w Kielcach kwalifikacja Z.19

- część pisemna odbędzie się 17 czerwca 2016 r.(piątek) o godzinie 14.00 w sali nr 30. Egzamin trwa 60 minut.

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia z dowodem osobistym i długopisem z czarnym tuszem.

Wykaz pomocy, z których może korzystać zdający: kalkulator prosty (zapewnia szkoła).

- część praktyczna odbędzie się 25 czerwca 2016 r.(sobota) o godzinie 8.00 (6 zdających) i o godzinie 12.00 (6 zdających) w sali nr 59. Egzamin trwa 120 minut.

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej na 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia z dowodem osobistym i długopisem z czarnym tuszem oraz fartuchem ochronnym bawełnianym białym.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć