Nawigacja

 • Organizacja egzaminów maturalnych od dnia 8 czerwca 2020 r. + PROCEDURY

   W dniach 8, 9 i 10 czerwca  ze względów sanitarno – epidemiologicznych   wejście do budynku  szkoły  na egzaminy rozpoczynające się o godzinie 9.00 będzie możliwe czterema wejściami.  
  Zdający będą wpuszczani  do szkoły od godziny 8.20 i powinni zachować  co najmniej 1,5 metrowy odstęp w trakcie oczekiwania na wejście do szkoły oraz do sal egzaminacyjnych.

  07.06.2020 17:57 | więcej »
 • Ważne informacja dla zdających egzamin maturalny w czerwcu 2020 r.
  Jeżeli  zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać  ust i nosa maseczką, ani nosić przyłbicy, powinien to zgłosić dyrektorowi szkoły nie później  niż do 29 maja 2020 r. dołączając odpowiednie dokumenty. Dyrektor szkoły niezwłocznie przekazuje informację o konieczności organizacji egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej.
  29.05.2020 10:24 | więcej »
 • Matura 2020

  Informacje o egzaminie maturalnym w 2020 roku

  13.05.2020 12:42 | więcej »
 • W dniu 21 sierpnia 2018 r. (wtorek) o godzinie 9.00 w sali nr 33 odbędzie się pisemny egzamin poprawkowy dla uczniów, którzy w wyznaczonym terminie tj. do 10 lipca 2018 r. złożyli oświadczenia o przystąpieniu do egzaminu poprawkowego.
  18.07.2018 11:31 | więcej »
 • Matura 2018 - przybory
  Informacja o przyborach z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2018r.  opracowana na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017r.
  24.04.2018 15:05 | więcej »
 • Matura 2018
  Informacje o egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2017/2018.
  14.09.2017 08:40 | więcej »
 • Egzamin poprawkowy w części pisemnej odbędzie się 22 sierpnia 2017r. o godzinie 9.00

  Egzamin poprawkowy w części ustnej z języka polskiego odbędzie się 23 sierpnia 2017r. o godzinie 9.00

  04.07.2017 14:02 | więcej »
 • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2017 r.
   
  25.04.2017 15:18 | więcej »
 • Uczniowie klas maturalnych składają deklarację wstępną do 30 września 2016 r., a deklarację ostateczną (zmiany w deklaracji) do 7 lutego 2017 r.
  Absolwenci LO i TCH składają deklarację maturalną do 7 lutego 2017 r.
  19.09.2016 10:06 | więcej »
 • Wydawanie świadectw dojrzałości i potwierdzających kwalifikacje zawodowe
  Terminy ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
  28.06.2018 09:00 | więcej »

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 3
  Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 • +48 41 3676185

Galeria zdjęć