Nawigacja

Podsumowanie projektu „Zagraniczny staż kluczem do sukcesu”

W czwartek 13 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbyło się uroczyste posumowanie projektu „Zagraniczny staż kluczem do sukcesu” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

W spotkaniu wzięli udział: dyrekcja szkoły,  nauczyciele przedmiotów zawodowych i przedmiotów  ogólnokształcących, wychowawcy i opiekunowie uczestników stażu, uczniowie technikum i liceum. Partnerami projektu realizowanego od 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r. są: firma Euromind oraz dwa laboratoria w Sewilli.  W ramach projektu „Zagraniczny staż kluczem do sukcesu” zorganizowano dwa staże dla 16 uczniów Technikum nr 8 w Kielcach kształcących się w zawodzie technik analityk. Uczniowie odbywali dwutygodniowe praktyki zawodowe w hiszpańskich laboratoriach mikrobiologicznych w Sewilli. Jedna grupa uczniów wyjechała na staż w lutym 2018 r., a druga grupa w marcu 2019 r. Wyjazd na zagraniczny staż każdej grupy uczniów, poprzedzony był obowiązkowym szkoleniem językowo – kulturowym mającym na celu poznanie słownictwa zawodowego potrzebnego w pracy w laboratorium oraz historii i kultury Hiszpanii.

Uczestnicy spotkania podsumowującego staż, mogli dowiedzieć się jak przebiegał staż w Sewilli. Uczestnicy projektu przygotowali prezentację multimedialną i dzielili się  swoimi spostrzeżeniami z pobytu w hiszpańskim laboratorium. Opowiadali o swoim pobycie w Sewilli i zdobytych umiejętnościach i kompetencjach zawodowych. W czasie stażu uczniowie zapoznawali się ze specyfiką pracy w laboratorium mikrobiologicznym, z przepisami i normami wymaganymi przez hiszpańskie prawo, przygotowywali próbki i roztwory do analiz, wykonywali różne analizy, przygotowywali pożywkę bakteryjną, badali obecność bakterii w żywności, interpretowali wyniki badań.

Uczniowie:
- oznaczali pH wody,
- badali zmętnienie i twardośći wody,
- oznaczali stężenie amoniaku i azotanów,
- oznaczali zdolność utleniania KMnO4,
- oznaczali stężenie chloru,
- badali DNA śliny.

W ramach praktyki zawodowej uczniowie byli także w fabryce oliwy, gdzie mogli zaobserwować cały proces tworzenia oliwy z oliwek.

W czasie wolnym uczestnicy stażu poznawali kulturę, kuchnię hiszpańską i obyczaje panujące w Hiszpanii. Zwiedzali między innymi  Katedrę  Najświętszej Marii Panny w Sewilli, w której znajduje się grobowiec Krzysztofa Kolumba i dzwonnica Giralda,  płynęli statkiem po rzece Gwadalkiwir pod historycznymi mostami podziwiając piękne widoki na najsłynniejsze zabytki miasta. Uczniowie widzieli słynną Złotą Wieżę, arenę byków, spacerowali po Parku Maria Luisa, byli na Placu Hiszpańskim wybudowanym na skraju parku oraz w słynnym Metropol Parasol.

Ponadto oglądali pokaz tańca flamenco i byli na słynnym „tapas” związanym ze stylem życia Hiszpanów. W czasie pobytu na stażu I grupa uczniów była na wycieczce na Gibraltarze, a druga grupa w portugalskim Faro.

W czasie pobytu w Sewilli uczniowie nauczyli się podstaw języka hiszpańskiego metodami aktywizującymi m.in. gry i zabawy, rozmowy z przechodniami na Placu Hiszpańskim.

Udział w projekcie umożliwił uczniom:

- uzyskanie nowych umiejętności zawodowych, które wykorzystane zostaną w przyszłości,

- współpracę z hiszpańskimi specjalistami zatrudnionymi w laboratorium, dzięki którym dowiedzieli się wielu nowych i ciekawych rzeczy, które przydadzą się w praktyce zawodowej,

- udoskonalenie umiejętności komunikacyjnych w języku angielskim i poznanie słownictwa zawodowego wykorzystywanego w zawodzie technik analityk,

- uzyskanie różnych certyfikatów i dokumentu Europass mobilność potwierdzonego przez Krajowe Centrum Europass, które przydadzą się w przyszłej pracy zawodowej,

- opanowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych w języku hiszpańskim,

- poznanie kultury i kuchni hiszpańskiej,

- efektywnie współdziałać w zespole.

Czas spędzony na stażu w Sewilli na długo pozostanie w pamięci jego uczestników.

Wszyscy uczestnicy spotkania  otrzymali ulotki zawierające informacje o  realizowanym projekcie w hiszpańskiej Sewilli, opracowane w ramach upowszechniania efektów projektu.

Koordynator projektu podsumowała również dotychczasowe staże uczniów realizowane w technikum w ramach programu Leonardo da Vinci, Erasmus, POKL i PO WER.

 Od 2010 roku w zagranicznych stażach udział wzięło 120 uczniów Technikum nr 8 w Kielcach.

W latach 2010-2011 w ramach projektu „Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim” 36 uczniów kształcących się w zawodzie technik ochrony środowiska wzięło udział w stażach w Stafford w Anglii. 

W latach 2012-2013 w ramach projektu „Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów” 52 uczniów wzięło udział w zagranicznych stażach:

- 16 uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk w Cardiff w Walii,  

- 18 uczniów kształcących się w zawodzie technik ochrony środowiska w Stafford w Anglii,

- 18 uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk w Ubedzie w Hiszpanii.

W latach 2014-2015 w ramach projektu „Europejski staż kluczem do kariery zawodowej” 16 uczniów wzięło udział w stażach w Ubedzie w Hiszpanii:

- 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk,

- 8 uczniów kształcących się w zawodzie technik ochrony środowiska.

Każdy z uczestników stażu uważa, że dzięki udziałowi w projekcie zdobył nowe umiejętności zawodowe i językowe oraz przeżył przygodę, którą zapamięta na długo…, galeria.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć