Nawigacja

Podsumowanie projektu "Europejski staż kluczem do kariery zawodowej"

W czwartek 19 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej w naszej szkole odbyło się uroczyste podsumowanie projektu "Europejski staż kluczem do kariery zawodowej".

Pani dyrektor dr Iwona Kijewska powitała gości, a wśród nich: Pana Grzegorz Bienia Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty, Panią Alicję Stradomską - wicedyrektora d/s pedagogicznych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pana dr Wiktora Krasę - Prodziekana Wydziału Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, Panią dr Annę Niedzielską - pracownika Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych, nauczycieli naszej szkoły i uczniów klas I - III Technikum nr 8 w Kielcach kształcących się w zawodzie technik analityk i technik ochrony środowiska.

Koordynator projektu Elżbieta Kular przedstawiła cele projektu, działania podjęte przed wyjazdem na staż (obowiązkowe szkolenie językowo - kulturowo - pedagogiczne) i w trakcie dwutygodniowych staży w hiszpańskim laboratorium Agropar S.A. w Ubedzie, sposoby certyfikacji - potwierdzenia zdobytych umiejętności i uczestnictwa w projekcie.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach projektu "Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest na zasadach określonych dla Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna” w konkursie w roku 2014 od 15.12.2014 r. do 14.12.2015 r. i wzięło w nim udział 16 uczniów: ośmiu kształcących się w zawodzie technik analityk i 8 kształcących się w zawodzie technik ochrony środowiska. Od 2010 roku na zagraniczne staże wyjechało już 104 uczniów Technikum nr 8 w Kielcach: 42 kształcących się w zawodzie technik analityki i 62 kształcących się w zawodzie technik ochrony środowiska.

Następnie uczestnicy projektu przedstawili zebranym gościom, nauczycielom przedmiotów zawodowych,  koleżankom i kolegom z młodszych klas swoje spostrzeżenia związane z udziałem w projekcie i związanym z tym stażem w Hiszpanii oraz kilka ciekawostek ze stażu.  Opowiedzieli o zdobytym doświadczeniu zawodowym i rezultatach stażu. Dzięki uczestnictwu w projekcie mogli doskonalić się w sferze zawodowej wykonując różne analizy chemiczne i badania mikrobiologiczne wody i ścieków. Pobyt na stażu pozwolił także poznać zwyczaje, potrawy i kulturę hiszpańską, nauczyć się podstaw języka hiszpańskiego.

Po wystąpieniu uczniów głos zabrali: Pan Grzegorz Bień Świętokrzyski Wicekurator Oświaty i  Pani Alicja Stradomska wicedyrektor d/s pedagogicznych Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
Pogratulowali oni uczestnikom projektu niezapomnianych wrażeń z udanego pobytu na zagranicznym stażu. Dzięki takim projektom możliwe jest podnoszenie jakości pracy szkoły i zainteresowanie kształceniem zawodowym w kieleckich szkołach.
Dla wszystkich uczestników konferencji  zostały przygotowane foldery i ulotki z opisanymi rezultatami projektu.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć