Nawigacja

Zagraniczny staż kluczem do sukcesu

Od 1.10.2017 r. do 30.09.2019 r. w Technikum nr 8 w Kielcach realizowany będzie projekt „Zagraniczny staż kluczem do sukcesu" o numerze 2017-1-PL01-KA102-036459 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt adresowany jest do uczniów klas III kształcących się w zawodzie technik analityk.

W ramach projektu odbędzie się wyjazd dwóch 8 - osobowych grup uczniów z opiekunem na dwutygodniowe staże do Sewilli w Hiszpanii.  I staż odbędzie się w roku szkolnym 2017/2018 na przełomie stycznia/lutego, a II staż w roku szkolnym 2018/2019 r. w marcu). Każdy wyjazd na staż poprzedzony będzie kursem językowo - kulturowo – pedagogicznym zorganizowanym w szkole.

Uczniowie ubiegający się o wyjazd na staż powinni wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego oraz dobrymi wynikami w nauce z przedmiotów zawodowych. Pod uwagę brane są oceny uzyskane na koniec roku szkolnego 2016/2017 dla I stażu i roku szkolnego 2017/2018 dla II stażu.

Uczniowie ubiegający się o wyjazd na I staż muszą złożyć w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu (Elżbiety Kular) wypełniony formularz zgłoszeniowy do 5.10.2017 r. (czwartek) do godziny 15.00.

Formularz zgłoszeniowy należy pobrać z sekretariatu szkoły.

Test z języka angielskiego odbędzie się 6.10.2017 r. (piątek) o godzinie 14.00, a rozmowa kwalifikacyjna 10.10.2017 r. (wtorek) o godzinie 15.00.

P. Elżbieta Kular

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć