Nawigacja

Podsumowanie stażu w Sewilli

Podsumowanie stażu w Sewilli zorganizowanego w ramach projektu „Zagraniczny staż kluczem do sukcesu”

W poniedziałek 5 marca 2018 r. w sali konferencyjnej w naszej szkole odbyło się uroczyste  podsumowanie  pierwszego stażu w Sewilli zorganizowanego w ramach projektu „Zagraniczny staż kluczem do sukcesu”. W spotkaniu z uczestnikami stażu wzięła udział Pani dyrektor Iwona Kijewska, koordynator projektu Pani Elżbieta Kular, Pani Katarzyna Woźniak opiekun uczestników stażu w Sewilli, uczniowie klas I, II i III Technikum nr 8 w Kielcach oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych.

W stażu zorganizowanym w laboratorium mikrobiologicznym Innoagral firmy Grupo Hesperidos S.L. w Sewilli wzięło udział 8 uczniów z klasy III n kształcących się w zawodzie technik analityk. Projekt „Zagraniczny staż kluczem do sukcesu” finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Zgromadzonym uczniom i nauczycielom, uczestnicy projektu zaprezentowali efekty odbytego  stażu. Omawiali wykonywane analizy mikrobiologiczne mięsa;  analizy alkacymetryczne i manganometryczne;  oznaczanie zawartości azotanów (V), azotanów (III) oraz fosforanów (V) w wodzie wykonywane pod okiem tutorów. Stażyści przygotowywali balsamy do ust oraz sól do kąpieli, obserwowali poruszanie się cząsteczek aminokwasów w polu elektrycznym w procesie elektroforezy, oznaczali własne grupy krwi, wyodrębniali swoje DNA ze śliny.

 W czasie wolnym uczniowie uczestniczyli w kursie języka hiszpańskiego prowadzonym przez rodowitą Hiszpankę Marii, zwiedzali uroczą Sewillę  (Alcazar, Plac Hiszpański wchodzący w skład Parque de Maria Luisa, Patio de Banderas, Torre del Oro, czyli Złota Wieżę, Metropol Parasol) i Gibraltar ze słynnymi małpami z rodziny magot, a także podziwiali taniec flamenco.

Udział   w projekcie umożliwił uczniom zdobycie nowych doświadczeń zawodowych, udoskonalenie znajomości języka angielskiego, poznanie słownictwa branżowego, naukę języka hiszpańskiego, poznanie kultury i kuchni hiszpańskiej, a także udoskonalenie precyzji i dokładności podczas wykonywanych prac laboratoryjnych.

Na zakończenie stażu w Sewilli uczniowie otrzymali certyfikaty wystawione przez firmę przyjmującą na staż, certyfikaty języka hiszpańskiego. Szkoła w porozumieniu z firmą pośredniczącą  Euromind przygotowała dokumenty Europass Mobilność, które potwierdzone zostaną przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie.

Z rąk Pani dyrektor Iwony Kijewskiej uczestnicy pierwszego stażu w Sewilli otrzymali certyfikaty wystawione przez szkołę potwierdzające udział w zagranicznej ścieżce kształcenia zawodowego, galeria.

Pani Elżbieta Kular

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć