Nawigacja

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu „Zagraniczny staż kluczem do sukcesu"  - wyjazd na staż  do Sewilli uczniów klasy III n kształcących się w zawodzie technik analityk.

Projekt ”Zagraniczny staż kluczem do sukcesu”  realizowany od 01.10.2017 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego adresowany jest do uczniów klas III kształcących się w zawodzie technik analityk.

W dniach od 10.09.2018 r. do 14.09.2018 r.  do godziny 13.00  uczniowie ubiegający się o wyjazd na staż do Sewilli składają wypełniony formularz zgłoszeniowy do koordynatora projektu Pani Elżbiety Kular.  (Formularz zgłoszeniowy należy pobrać z sekretariatu szkoły).

Test z języka angielskiego odbędzie się 18.09.2018 r. (wtorek) o godzinie 8.00, a rozmowa kwalifikacyjna w czwartek 21.09.2018 r. wg ustalonego harmonogramu.

Uczniowie ubiegający się o wyjazd na staż powinni wykazać się dobrą znajomością języka angielskiego oraz dobrymi wynikami w nauce z przedmiotów zawodowych.

Przy rekrutacji brane są pod uwagę  oceny uzyskane na koniec roku szkolnego 2017/2018.

Wyjazd na dwutygodniowy staż do Sewilli w marcu 2019 r. poprzedzony będzie kursem językowo - kulturowo – pedagogicznym zorganizowanym w szkole po ogłoszeniu wyników rekrutacji.

 

Pani: Elżbieta Kular

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć