Nawigacja

Wyjazd grupy uczniów na staż do Sewilli w ramach projektu „Zagraniczny staż kluczem do sukcesu”

W sobotę 2 marca 2019 r. druga grupa 8 uczniów z klasy III n kształcących się w zawodzie technik analityk wyjechała na dwutygodniowy staż  do Sewilli. Opiekunem uczniów jest nauczyciel języka angielskiego – Pani Anna Zembala.

Staż w hiszpańskim  laboratorium mikrobiologicznym Innoagral firmy Grupo Hesperidos S.L.,  zorganizowany został w ramach realizowanego od X 2017 r. projektu „Zagraniczny staż kluczem do sukcesu”.  Projekt finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)  na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Partnerem projektu odpowiedzialnym za zakwaterowanie grupy uczniów z wyżywieniem, zapewnienie miejsca odbywania stażu, kurs języka hiszpańskiego, zajęcia z upowszechniania projektu oraz  w czasie wolnym  jest firma Euromind.

W ciągu dwutygodniowego stażu uczniowie wykonywać będą między innymi analizy mikrobiologiczne żywności, kosmetyków, wody pitnej oraz  wody z basenów publicznych.

W trakcie pobytu przewidziana jest między innymi jednodniowa wycieczka do Faro w Portugalii, zwiedzanie zabytkowej i uroczej Sewilli, rejs po rzece Guadalquivir oraz wyjście na „tapas”.


EK

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć