Nawigacja

Projekt POKL na zasadach Leonardo da Vinci w roku 2012/2013

Miło nam poinformować uczniów Technikum nr 8 w Kielcach, że projekt "Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów" złożony na konkurs w roku 2012 został przewidziany do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach programu Leonardo da Vinci.

W projekcie zaplanowane są:

  • 2 - tygodniowe staże w Cardiff w Walii dla 16 uczniów klas II - IV kształcących się w zawodzie technik analityk,
  • 3 - tygodniowy staż w Stafford w Anglii dla 18 uczniów  klas II - III kształcących się w zawodzie technik ochrony środowiska,
  • 3 tygodniowy staż w Sewilii w Hiszpanii dla 18 uczniów klas II - III kształcących się w zawodzie technik analityk.

Wyjazd na zagraniczne staże poprzedzony będzie obowiązkowym 90 - godzinnym przygotowaniem językowo - kulturowo - pedagogicznym z języka angielskiego (dla uczniów ubiegających się o wyjazd na staże w Walii i w Anglii) oraz języka hiszpańskiego w zakresie podstawowym (dla grupy uczniów ubiegających się o wyjazd na staż do Hiszpanii).

Regulamin projektu, formularze zgłoszeniowe zostaną opublikowane w najbliższym czasie na stronie internetowej szkoły i zamieszczone na tablicy projektu w szkole.

Więcej informacji można uzyskać u Pani Elżbiety Kular.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć