Nawigacja

Podsumowanie staży w Walii - III 2013

W poniedziałek 25 marca 2013 r. w sali konferencyjnej w naszej szkole, odbyło się spotkanie podsumowujące udział 16 uczniów klas kształcących się w zawodzie technik analityk w zagranicznym stażu w Cardiff w Walii.

Staże zorganizowane zostały w ramach projektu "Zagraniczny staż szansą na zagraniczne kwalifikacje zawodowe uczniów" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach POKL na zasadach programu "Uczenie się przez całe życie".
Organizatorami spotkania byli uczestnicy staży w Cardiff i ich opiekunowie. W podsumowaniu zagranicznego stażu wzięli udział: Dyrekcja szkoły, nauczyciele przedmiotów zawodowych i uczniowie klasy II n i IV n.
11 dziewcząt z klas II i IV technikum oraz 6 chłopców z klas II i III technikum uczestniczyło w 2 - tygodniowym stażu w laboratorium firmy MTD w Cardiiff w Walii zorganizowanym przez Partnera zagranicznego - firmę Polaris Enterprise.
Wyjazd na staż poprzedzony był 90 godzinnym przygotowaniem kulturowo - językowo - pedagogicznym mającym na celu  doskonalenie umiejętności językowych i naukę słownictwa zawodowego.
Uczestnicy staży prezentowali filmy, zdjęcia zrobione w laboratorium podczas wykonywania analiz chemicznych żywności, próbek pobranych ze środowiska: gleby, wody i ścieków oraz oleju napędowego.
Pod czujnym okiem pracowników bardzo dobrego, znanego na rynku brytyjskim i międzynarodowym laboratorium  MTD w Cardiiff w Walii ze 100- letnim doświadczeniem, nasi uczniowie zdobywali  nowe doświadczenie zawodowe.
W czasie stażu uczniowie uzmysłowili sobie jak ważne w zawodzie technika analityka są: dokładność, precyzja, odpowiedzialność za wykonane analizy, kalibracja urządzeń pomiarowych przed każdym pomiarem, postępowanie zgodnie z procedurami i przepisami bhp, na które brytyjczycy zwracają bardzo dużą uwagę, a także przestrzeganie norm i dbałość o jak najwyższą jakość wykonywanych analiz - usług na potrzeby wielu firm.
Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy staży w Cardiff z rąk Pani dyrektor i koordynatora projektu, otrzymali certyfikaty wystawione przez szkołę potwierdzające udział w zagranicznym stażu. W Cardiff certyfikaty wystawił Partner zagraniczny - firma Polaris Enterprise, odpowiedzialny za miejsce odbywania stażu. Stażyści otrzymają jeszcze dokument Europass mobilność potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass, które są w trakcie przygotowania.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć