Nawigacja

Staże w Cardiff w ramach POKL na zasadach programu Leonardo da Vinci

Od 1 grudnia 2012 r, do 31 grudnia 2013 r. Technikum nr 8 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach realizuje projekt „Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje zawodowe uczniów”.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach projektu systemowego pt. "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniach 03.02.2013 r. - 16.02.2013 r. oraz 17.02.2013 r. - 02.03.2013 r. grupa 16  uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk uczestniczyła w stażu w Cardiff w Walii. Opiekunami grup były Panie Anna Zembala (I staż) i Monika Adamska (II staż) – nauczyciele języka angielskiego.

Wyjazd na staż poprzedzony był 90 godzinnym przygotowaniem językowo – kulturowo – pedagogicznym.

Uczniowie zdobywali zagraniczne doświadczenie zawodowe w laboratorium MINTON, TREHARNE & DAVIES LIMITED w Cardiff.

W trakcie 10 dniowego stażu uczniowie przeszli szkolenie BHP z kilkoma próbami ewakuacyjnymi, zapoznali się z normami ISO oraz specyfiką pracy w tym laboratorium, wykonywali różne analizy wg norm obowiązujących w Wielkiej Brytanii.

Analizy wykonywane przez uczniów w laboratorium MTD:

- wyznaczanie gęstości i lepkości paliwa diesel, wyznaczanie temperatury zapłonu i  zawartości wody w paliwie,

- analiza spektrofotometryczna próbek tworzyw sztucznych, wykrywanie metali ciężkich w karmach zwierzęcych,

- destylacja paliwa opałowego,

- mierzenie pH wody pitnej i ścieków,

- wyznaczanie zawartości chlorków w wodzie morskiej.

Uczniowie przygotowywali roztwory wykorzystywane w analizach, wprowadzali dane do programów komputerowych, wykonywali wykresy na podstawie uzyskanych danych.

W czasie wolnym stażyści zwiedzali Londyn, Cardiff i uczestniczyli w imprezach zorganizowanych w ramach przygotowania kulturowego m.in. w wieczorze walijskim.

Zadowoleni i pełni wrażeń wrócili do szkoły dzieląc się swoimi spostrzeżaniami ze stażu w laboratorium w Cardiff i pobytu w Walii.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć