Nawigacja

Konferencja podsumowująca projekt POKL na zasadach LdV 25.11.2013 r.

W poniedziałek 25 listopada 2013 r. w naszej szkole odbyła się konferencja podsumowująca projekt "Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje uczniów" finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W konferencji udział wzięli zaproszeni goście: Pan Waldemar Majchrzykiewicz - starszy wizytator Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Kielcach, pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach: dr Zdobysław Kuleszyński - prorektor ds. badań i współpracy regionalnej, dr inż. Anna Niedzielska  i mgr Katarzyna Lipska oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Kielcach oraz redaktorzy z Echa Dnia i Radia RMF FM.
Konferencję otworzyła Pani dyrektor dr Iwona Kijewska witając przybyłych gości i uczniów klas I n, II n, II o przybyłych z nauczycielami oraz uczestników projektu i ich opiekunów. W konferencji wzięło udział 130 osób. Organizatorzy konferencji dla wszystkich uczestników spotkania podsumowującego projekt przygotowali ulotki i foldery o projekcie realizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach od 1 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r.

Koordynator projektu - Elżbieta Kular przedstawiła cele realizowanego projektu, sposoby jego certyfikacji, partnerów zagranicznych oraz krótkie informacje na temat realizowanych staży poprzedzonych zawsze przygotowaniem kulturowo - językowo - pedagogicznym.
Łącznie w projekcie "Zagraniczny staż szansą na europejskie kwalifikacje uczniów" wzięło udział 52 uczniów pod opieką 6 nauczycieli, a od roku 2010 w zagranicznych stażach uczestniczyło łącznie 88 uczniów Technikum nr 8 w Kielcach.

Następnie reprezentanci stażystów przedstawiali swoje prezentacje związane ze stażami zorganizowanymi w ramach projektu.

Arkadiusz Wojciechowski z klasy IV n, Michał Kawecki i Joanna Miśkiewicz z klasy III n - uczniowie z klas kształcących w zawodzie technik analityk opowiadali o stażach zorganizowanych w laboratorium MTD w Cardiff w Walii. Zwracali uwagę na profesjonalizm pracowników laboratorium i wiele analiz jakie mogli wykonywać w czasie 2 - tygodniowego stażu. Zdobyte podczas stażu wiadomości i umiejętności wykorzystywane są przez uczniów na zajęciach laboratoryjnych w szkole.

Marek Picheta z klasy IV o kształcącej w zawodzie technik ochrony środowiska opowiadał o 3 - tygodniowym stażu zorganizowanym w Stafford w Anglii. Zwrócił uwagę na nowe technologie stosowane w ochronie środowiska w Anglii, certyfikaty potwierdzające udział w zagranicznym stażu jakie otrzymali stażyści  i co dał staż jego uczestnikom.

Szymon Ślusarczyk z klasy IV n i Daria Sobura z klasy III n przedstawili prezentację na temat stażu zorganizowanego dla uczniów kształcących się w zawodzie technik analityk w hiszpańskim laboratorium Agropar w Ubedzie. Uczniowie opowiadali o nowych doświadczeniach zawodowych jakie zdobyli podczas 3 - tygodniowego pobytu na zagranicznym stażu i kilku ciekawostkach rodem z Hiszpanii. Stażyści wykonywali wiele analiz min. wody, ścieków, gleby, oliwy z oliwek. Mogli pracować na nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym.
Po zakończonych prezentacjach uczestnicy zagranicznych staży odpowiadali na pytania uczestników konferencji  oraz udzielali wywiadu do "Echa Dnia" i radia RMF FM.

Uczestnicy staży podkreślali, że mają nadzieję, iż dzięki zdobytym w trakcie stażu umiejętnościom oraz kompetencjom zawodowym uzyskają lepsze wyniki na egzaminie zawodowym, a w przyszłości będzie im łatwiej znaleźć pracę okazując się ważnym dokumentem jakim jest Europass Mobilność potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć