Nawigacja

Wizyta naszych uczniów w Muzeum Historii Kielc-15.11.2011

W ramach obchodów Święta Niepodległości uczniowie naszej szkoły (klasa 3 D oraz uczestnicy  programu COMENIUS ) mieli możliwość zapoznania się z historią wojskowości okresu międzywojennego naszego miasta.

Spotkanie odbyło się w dniu 9 listopada w Muzeum Historii Kielc przy ul. Św. Leonarda. Tematyka wykładu połączonego z prezentacją multimedialną obejmowała  historię garnizonu miasta Kielce w okresie lat dwudziestolecia międzywojennego, strukturę organizacji jednostki, jej zadania i relacje z ludnością cywilną miasta. Zaprezentowano topografię rozmieszczenia obiektów  wojskowych na ternie Kielc. Prezentacja zdjęć obiektów miała również odniesienie do ich obecnego wyglądu i przeznaczenia np. w jednostce wojskowej na Bukówce, byłych obiektach wojskowych na Stadionie Leśnym, przy ulicy Prostej, Głowackiego, Zagórskiej.

Udział w lekcji muzealnej pozwolił przybliżyć młodzieży naszej szkoły wydarzenia związane bezpośrednio z jej patronem marszałkiem Józefem Piłsudskim, propagował wartości patriotyczne wśród jej uczestników, zachęcił do zainteresowania się dziedzictwem historycznym naszego miasta i regionu.

Jarosław Adach

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć