Nawigacja

Informacje o projekcie PO KL dla uczniów technikum

"Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI wieku”

Z dniem 01.09.2010 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach przystąpił do realizacji projektu "Szkolne laboratorium ochrony środowiska na miarę XXI wieku”, o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.02.00-26-031/10 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt adresowany jest do uczniów klas II, III i IV Technikum Nr 8 w Kielcach i współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć