Nawigacja

Konferencja na temat ochrony środowiska

21 marca 2011 r. w sali konferencyjnej naszej szkoły, odbyła się konferencja na temat „Ochrona środowiska w Polsce i w Wielkiej Brytanii”. Konferencja została zorganizowana w ramach upowszechniania rezultatów projektu „Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim”, realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” program Leonardo da Vinci.

Przybyłych na konferencję gości powitał Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach Pan Jacek Sabat. Wśród znamienitych gości byli m.in. Pan Lucjan Pietrzczyk – Świętokrzyski Wicekurator Oświaty, Pan Mieczysław Tomala - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, Pani dr Anna Niedzielska i dr Jan Zdenkowski z Wyższej Szkoły Umiejętności im. Stanisława Staszica w Kielcach, Pan Leopold Sikora – prezes BIO-MED Sp. z o.o., Pan Stefan Skiba – specjalista ds. ochrony środowiska Kopalni Wapienia „Morawica” S.A., Pan Krzysztof  Wójcik – reprezentujący Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego.

Uczestnicy I stażu w Stafford w Anglii - uczniowie klas ochrony środowiska Technikum nr 8 w Kielcach,  zaprezentowali najciekawsze miejsca, nowe technologie jakie poznali podczas zagranicznego stażu oraz swoje spostrzeżenia związane z ochroną środowiska w Anglii i w Polsce. Następnie przedstawiciel firmy BIO-MED Sp. z o.o. - Pan Lucjan Sikora przedstawił zebranym uczestnikom konferencji, zagadnienia związane z selektywną zbiórką odpadów i zużytym sprzętem elektronicznym prowadzoną przez Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych w Kielcach przy ulicy Hubalczyków koło Elektrociepłowni oraz produkcją wysokoenergetycznego paliwa z odpadów.
Po dyskusji na temat ochrony środowiska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Pan dyrektor Jacek Sabat  wręczył  uczestnikom I stażu w Stafford dokumenty Europass – Mobilność  potwierdzające europejską ścieżkę kształcenia w ramach wyjazdu zorganizowanego. Dokumenty Europass - Mobilność wydało Krajowe Centrum Europass.
Wszyscy uczestnicy konferencji, otrzymali specjalnie opracowane na to spotkanie ulotki związane z ochroną środowiska w Anglii.

Konferencję przygotowali opiekunowie uczniów podczas I stażu w Stafford: Elżbieta Kular – koordynator projektu i Pani Monika Adamska – nauczyciel języka angielskiego.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć