Nawigacja

II Staż w Stafford 2011 r.

7 maja 2011 r. druga grupa 18 uczniów klas ochrony środowiska Technikum nr 8 w Kielcach wyjechała na staż do Stafford w Anglii.

W ramach projektu "Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim"  finnasowanego ze środków programu Leonardo da Vinci. Uczestnikami  3 - tygodniowego zagranicznego stażu trwającego od 9 do 27 maja 2011 r. jest 8 uczniów klasy II "o" oraz 10 uczniów klasy III "o".
Opiekunami grupy są Pani Alina Kopacz - Sobczyk i Pani Bożena Rusak.

W dniach 9 – 27 maja 2011 r. grupa 18 uczniów klas II i III ochrony środowiska Technikum nr 8 w Kielcach przebywała na stażu w Stafford w ramach projektu „Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim” finansowanego ze środków programu Leonardo da Vinci.

W czasie 3 tygodniowego pobytu w Anglii uczniowie zapoznali się między innymi:

- z procesami segregacji i dalszego przetwórstwa odpadów,
- z procesem technologicznym fermentatora anaerobowego,
- z normami i przepisami unijnymi związanymi z ochroną środowiska,
- z systemem symbioz przemysłowych, mających na celu ograniczenie składowania odpadów z jednoczesnym wykorzystaniem energetycznym lub surowcowym,
- z systemem wykorzystania właściwości paliwowych odpadów (biomasa),
- z układem technologicznego oczyszczania ścieków na złożu biologicznym,
- z inicjatywami społeczności lokalnych mających na celu ochronę środowiska.

W czasie stażu w Stafford uczniowie analizowali wody różnego pochodzenia i oceniali ich stan czystości, wykonywali prace konserwacyjne w rezerwatach przyrody „Sandwell Valley” i „Cannock Chase”.

W czasie wolnym uczestnicy projektu zwiedzili Walię, Londyn, muzea w Shougborough i w Leeds.

Na zakończenie stażu uczniowie otrzymali certyfikaty wystawione przez partnera zagranicznego – firmę Polaris Enterprise potwierdzające pobyt na stażu w Stafford.

W dniu 2 czerwca 2011 r. w sali konferencyjnej naszej szkoły odbyło się spotkanie uczestników II stażu w Stafford z dyrekcją szkoły, nauczycielami przedmiotów zawodowych i uczniami klasy III „n”.

Uczestnicy projektu przygotowali prezentację multimedialną z pobytu na stażu w Stafford w ramach upowszechniania wyników. Opowiadali o nowych technologiach wykorzystywanych w Wielkiej Brytanii w celu ochrony środowiska, które z powodzeniem można stosować w Polsce oraz o korzyściach jakie przyniósł im w ich rozwoju zawodowym udział w projekcie

Na zakończenie spotkania, Pan Dyrektor Jacek Sabat wręczył wszystkim uczestnikom II stażu certyfikaty potwierdzające pobyt na zagranicznym stażu w Stafford wystawione przez szkołę.
Kolejnym dokumentem potwierdzającym europejską ścieżkę kształcenia jaki otrzymają uczestnicy projektu będą Europassy Mobilność potwierdzone przez Krajowe Centrum Europass.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć