Nawigacja

Projekt VETPRO II 2012

W dniach 19 - 26.02.2012 r. grupa 15 nauczycieli naszej szkoły przebywać będzie w Stafford w Anglii w ramach projektu wymiany doświadczeń VETPRO "Kształcenie zawodowe na przykładzie brytyjskim" finansowanego ze środków programu Leonardo da Vinci w ramach programu "Uczenie się przez całe życie".

Wyjazd nauczycieli przedmiotów zawodowych, odpowiedzialnych za kształcenie zawodowe uczniów Technikum nr 8 w Kielcach poprzedzony był 100 godzinnym kursem językowo - kulturowym w celu poszerzenia kompetencji językowych uczestników projektu.

Głównym celem projektu VETPRO jest wymiana doświadczeń w zakresie szkolnictwa zawodowego; poznanie brytyjskiego systemu kształcenia zawodowego, organizacji nauczania i certyfikowania umiejętności zawodowych uczniów oraz organizowania praktyk zawodowych; poznanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Wielkiej Brytanii; wykorzystanie nowoczesnego sprzętu wspomagającego proces lekcyjny, popularyzowanie przykładów dobrych praktyk wśród nauczycieli przedmiotów zawodowych.
W czasie pobytu w Stafford, nauczyciele wizytować będą angielskie szkoły kształcące w profilach zawodowych m.in.  Stafford College. Uczestniczyć będą w zajęciach warsztatowych i poznawać będą bazę materialną szkół ze szczególnym uwzględnieniem laboratoriów chemicznych.
Realizacja projektu przyczyni się do poznania europejskich systemów oraz standardów kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Koordynator projektu - Elżbieta Kular

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć