Nawigacja

Konferencja "Kształcenie zawodowe w Polsce i Wielkiej Brytanii" IV. 2012

26 kwietnia 2012 r.  o godzinie 1400 w sali konferencyjnej w naszej szkole odbyła się konferencja na temat "Kształcenie zawodowe w Polsce i Wielkiej Brytanii" zorganizowana przez uczestników projektu wymiany doświadczeń nauczycieli VETPRO.

Konferencję uroczyście otworzył Dyrektor Szkoły Jacek Sabat i powitał przybyłych gości: Pana Waldemara Majchrzykiewicza - wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach, dyrektorów szkół zawodowych: Pana Kazimierza Mądzika z Zespołu Szkół Informatycznych w Kielcach, Pana Władysława Zauchę z Zespołu Szkół Zawodowych nr 3 w Kielcach, dr Annę Niedzielską z Wyższej Szkoły Umiejętności w Kielcach, przedstawiciela Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, nauczycieli kieleckich szkół zawodowych i nauczycieli naszej szkoły.

Koordynator projektu - Elżbieta Kular przedstawiła cele projektu oraz sposoby certyfikowania udziału w projekcie.

Następnie Pan Jarosław Adach przybliżył wszystkim uczestnikom konferencji położenie geograficzne Stafford i przedstawił informacje o sytuacji gospodarczej tego regionu i edukacji.
Pani Marta Jakubowicz omówiła:

 • system kształcenia brytyjskiego,
 • drogi zdobycia kwalifikacji zawodowych,
 • doskonalenie zawodowe nauczycieli ,
 • zasady funkcjonowania szkół w Wielkiej Brytanii,
 • zadania szkoły zawpdpwej,
 • Źródła finansowania szkół,
 • usługi świadczone dla ludności Stafford.

Następnie pan Tomasz Zembala zapoznał wszystkich przybyłych na konferencję z podnoszeniem i kontrolą jakości pracy szkoły na przykładzie brytyjskim. Zostały przedstawione:

 • cele poprawy jakości pracy szkoły,
 • zewnętrzne monitorowanie pracy szkoły,
 • wewnętrzny monitoring jakości,
 • ocenę porównawczą pracy szkoły,
 • samoocenę,
 • dowody przeprowadzania samooceny,
 • obszary mierzenia jakości pracy szkoły,
 • zasady doboru szkół do inspekcji,
 • sposób przeprowadzenia inspekcji.

W dalszej części konferencji Pani Beta Zięba omówiła formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych i ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi w Stafford College:

 • formy wsparcia uczniów,
 • dodatkową jednostkę wsparcia,
 • specjalistyczne wsparcie,
 • inne formy wsparcia,
 • techniczne urządzenia wspierające,
 • specjalistyczne oprogramowanie,
 • test czułości oka,
 • usługi biblioteczne,
 • fundusz studencki.

Na zakończenie konferencji Pan Dyrektor Szkoły Jacek Sabat i Pan Waldemar Majchrzykiewicz - wizytator Kuratorium Oświaty w Kielcach wręczyli uczestnikom projektu dokument Europass Mobilność potwierdzony przez Krajowe Centrum Europass, stwierdzający odbycie zagranicznego szkolenia w kraju europejskim.

Następnie w kuluarach przy kawie, herbacie i ciasteczku dyskutowano o systemie kształcenia w Wielkiej Brytanii i wymieniano się doświadczeniami zdobytymi w czasie pobytu w Stafford.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 3
  Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 • +48 41 3676185

Galeria zdjęć