Nawigacja

Spotkanie podsumowujące staż w Stafford

W dniu 18 listopada 2010 r. w sali konferencyjnej naszej szkoły, odbyło sie spotkanie uczestników I stażu  w Stafford w Anglii i ich opiekunów, z Dyrekcją Szkoły i nauczycielami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach.

W spotkaniu tym uczestniczyli również uczniowie klasy III "o", którzy w styczniu 2011 r. bedą mogli ubiegać się o wyjazd na II staż, realizowany w ramach projektu "Ochrona środowiska w Unii Europejskiej na przykładzie brytyjskim" programu Leonardo da Vinci.
II staż zrealizowany będzie również przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", którego częścią jest program Leonardo da Vinci w terminie 9.05.2011 r. - 27.05.2011 r.
Uczennice klasy IV "r" Monika Wiącek i klasy II "o" Monika Domańska  przygotowały prezentację z pobytu w Stafford. Wspólnie z Kamilem Moskwą z klasy IV "p" opowiadały o wizytach m.in. w biologicznej oczyszczalni ścieków w Stafford, na farmie przetwarzającej odpady spożywcze na biogaz i nawozy naturalne z wykorzystaniem fermentacji beztlenowej, w firmach zajmujących się sortowaniem odpadów jakie odwiedzili uczniowie klas ochrony środowiska podczas stażu, a także o  zajęciach warsztatowych i spotkaniach z różnymi ludźmi zajmującymi się ochroną środowiska w Anglii.  Uczniowie opowiadali także o pracy wykonywanej na rzecz środowiska naturalnego w 2 rezerwatach przyrody: "Chartley Moss" i  "Aqualate Mere" będących pod opieką English Nature.
Na wszystkich stażystach i ich opiekunach, duże wrażenie zrobiło podejście Anglików wspieranych przez rząd do zagadnień ochrony  środowiska na wyspach brytyjskich.
Na korytarzu szkolnym zorganizowano wystawkę zdjęć z pobytu na stażu w Stafford. Zachęcamy wszystkich do jej obejrzenia. 
Na zakończenie spotkania, Pan Dyrektor Jacek Sabat wręczył uczniom wystawione przez szkołę certyfikaty,  potwierdzające 3 - tygodniowy staż w Stafford zrealizowany w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", którego częścią jest program Leonardo da Vinci.
Uczniowie otrzymają także dokument EUROPASS - MOBILNOŚĆ wydawany przez Krajowe Centrum Europass w Warszawie, na wniosek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach - instytucji organizującej zagraniczny staż.  Dokument ten potwierdza europejskie ścieżki kształcenia czyli szkolenia odbywane w innym kraju europejskim w ramach wyjazdu zorganizowanego. Dokument ten jest w trakcie przygotowania.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć