Nawigacja

eTwinning działania 2006-2007

Realizacja europejskich projektów w ramach:

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w programie unijnym Sokrates - akcja eTwinning.
Realizacja projektu „Unsere verschiedenen Kulturen” ze szkołami węgierską i słowacką.
Dnia 16.09.2006 r. zarejestrowałam szkołę –VII LO do realizacji projektu „Unsere verschiedenen Kulturen” w ramach programu unijnego SOKRATES Comenius – eLearning (LLP-Lifelong Learning Programe) akcja eTwinning. Projekt był w realizacji od 19.09.2006r. do 31.10.2007r.
Wraz ze szkołami węgierską: Ganz Ábrahám Kéttannyelvű Gyakorló Középiskola z Budapesztu i słowacką: Združená stredná škola elektrotechnická w Stará Turá postanowiłam realizować projekt, który miał przedstawiać nasze szkoły poprzez przygotowanie prezentacji multimedialnych i wykorzystanie technik informatyczno-komunikacyjnych przy czynnym użyciu języka niemieckiego. Razem w projekcie przygotowano wspólnie - 19 prezentacji w języku niemieckim i jeden film (była to nasza innowacja do projektu, za stronę merytoryczną odpowiedzialna była prof. W. Sierant). Projekt miał na celu wdrożenie i czynne wykorzystanie technik informatycznych oraz ćwiczenia w płynnym posługiwaniu się językiem niemieckim.
Udział uczniów i nauczycieli kształtował realizację projektu także poprzez wykorzystanie wspólnego forum, czatu i pisanie do siebie e-maili. Prezentacje przedstawiały nasze szkoły i systemy oświatowe, nasze obrzędy i kulturę, słynnych ludzi i nasze szkolne życie, ciekawostki ze szkolnych imprez i e-maile, którzy uczniowie pisali do siebie, aby się lepiej poznać.
Ponad rok realizacji przyczynił się do podwyższenia jakości pracy szkoły, bo zaistnieliśmy jako szkoła w programie unijnym SOKRATES Comenius-Europejskie Partnerstwo Szkół. Słychać o nas, gdyż nasz trud i wysiłek został nagrodzony: odznaką jakości i europejską odznaką jakości eTwinning za realizację projektu. Ponadto w szkole zorganizowałam wystawę naszych osiągnięć w eTwinning, plakat, dyplomy dla uczniów, opracowanie do strony internetowej oraz zostanie udzielony wywiad do lokalnej gazety.
To duży sukces uczniów klasy IIG biorących w nim udział: Karola Jaronia- lider grupy młodzieży, Anny Król, Małgorzaty Kozłowskiej i Dominiki Korban, Kamila Garbata oraz nauczycieli –koordynatora eTwinning- mgr Bożeny Stachury i informatyka- mgr inż. Wiesławy Sierant.
Zadania, które zostały przez koordynatora przydzielone uczniom zostały wyróżnione dyplomem także podczas Festiwalu LLP, który odbył się w Kielcach w WDK dnia 15.11.2008r.  Festiwal LLP podsumował realizację projektów unijnych - dydaktycznych w regionie świętokrzyskim.
Uczniowie biorący udział w projekcie są znów chętni do realizacji następnych. To duża motywacja do nauki języków obcych a przy tym dobra zabawa technikami ICT i językiem obcym.
Koordynator
Bożena Stachura

Linki:
http://desktop.etwinning.net/library/desktop/pdf/label/etw_certificate_5646_pl.pdf
http://desktop.etwinning.net/library/desktop/pdf/qualitylabel/etw_qualitylabel_977_pl.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć