Nawigacja

eTwinning działania 2010

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach rozpoczyna nowy projekt Etwinning pt. "Our Old Town as Part of Our Daily Lives".

Koordynatorami zagranicznymi projektu są szkoły: Vocational school of economics i Shumen (Bulgaria) ZŠ Hradební (Czech Republic). W charakterze szkół partnerskich, w całym projekcie bierze udział 55 szkół z następujących państw: Austria, Beligia, Bulgaria, Cypr, Czechy, Grecja, Włochy, Łotwa, Litwa, Irlandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Turcja i Zjednoczone Krolestwo.
Projekt prowadzony jest w języku angielskim oraz w języku francuskim. Uczniowie klas: IE (język angielski) oraz IIIH (język francuski) realizują projekt omawiający nasze rodzime miasto - Kielce pod kątem jego historii, sztuki, wiedzy o kulturze, muzyki i języków obcych. Celem projektu jest nabycie sprawności językowych w wyżej wymienionych kategoriach tematycznych w oparciu o narzędzia multimedialne (e-mail, powerpoint, zdjęcia, dysunki, forum). Uczniowie studiują historię i kulturę swojego miasta, zapisują zdobyte informacje w formie rożnorodnych prezentacji multimedialnych i wymieniają się zebranym materiałem na platformie Twinspace. Powstała galeria służy ewaluacji wzajemnych kultur, zdobyciu nowej perspektywy nauczania języka obcego oraz twórczej wymianie poglądów z zachowaniem szacunku dla dziedzictwa narodowego.
Nauczycielami prowadzącymi projekt są:
mgr Bożena Rusak - język angielski
mgr Anna Kasprzycka - język francuski
Koorydynator
Bożena Rusak

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć