Nawigacja

Aktywny Nauczyciel - Aktywny Uczeń - Aktywna Szkoła


To nazwa projektu napisanego przez nauczycieli VII LO w ramach programu Erasmus + KA1 i przyjętego do realizacji w roku szkolnym 2016-2017. Nauczyciele uczestniczyć będą w szkoleniach językowo-metodycznych w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Celem głównym projektu jest zdobycie nowych kompetencji zawodowych, wzbogacenie  warsztatu pracy o nowoczesne, innowacyjne metody aktywne.

Zamierzonymi efektami projektu będą:

1.Wypracowanie interdyscyplinarnego podejścia do nauczania poprzez łączenie treści programowych różnych przedmiotów z językiem angielskim (elementy CLIL) dzięki m.in. udoskonaleniu współpracy między różnymi zespołami przedmiotowymi.

2. Skuteczniejszego kształcenia umiejętności podstawowych- szczególnie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz czytania i pisania poprzez uatrakcyjnienie procesu nauczania (lekcje w terenie, lekcje biblioteczne, w teatrze lub muzeum, laboratorium, spotkania z rodzimymi i użytkownikami różnych języków, happeningi i wydarzenia szkolne).

3.Zaproponowania uczniom, ciekawej oferty edukacyjnej zajęć obowiązkowych szkoły ale także możliwość nabycia kompetencji międzykulturowych dzięki wykorzystaniu  autentycznych doświadczeń uczestników mobilności w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Twórcami projektu są Tamara Hachulska, Anna Zembala, Jolanta Cichosz, Tomasz Wydra i Tomasz Zembala.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć