Nawigacja

Nowy projekt Erasmus+ w ZSPg nr 2 w Kielcach

Od 2018 do 2020 roku realizujemy projekt współpracy szkół Erasmus + (KA229) pt' Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today /Życie Anny Frank a inkluzja społeczna dziś".

 Partnerskimi szkołami są :

1 Agrupamento de Escolas D.Dinis - Escola Básica e Secundária de D.Dinis de Santo Tirso Santo Tirso, Portugalia,

2 Lentiz  | Dalton MAVO & Het Groene Lyceum, Amsterdam, Holandia 

3 Institut Notre Dame Arlon, Belgia

 Partnerem merytorycznym jest Dom Anny Frank - Anne Frankhuis w Amsterdamie

Przewidziane są następujące wizyty uczniów i nauczycieli:

marzec 2019 – Arlon, Belgia

maj 2019 – Amsterdam, Holandia

marzec 2020 – Santo Tirso k. Porto, Portugalia

maj 2020 – Kielce, Polska

 

Celami projektu są:

1.Podniesienie świadomości uczniów na temat mechanizmu powstawania uprzedzeń, stereotypów i różnych przejawów dyskryminacji.

2. Podniesienie świadomości uczniów na temat sposobów radzenia sobie z przejawami przemocy szkolnej (bullying).

3. Poznanie historii Anny Frank jako przykładu prześladowań ludzi pochodzenia żydowskiego podczas II wojny światowej.

4. Podniesienie zdolności nauczycieli w  promowaniu wśród uczniów tzw. inkluzji społecznej, postawy otwartości, umiejętności dialogu i krytycznego myślenia.

 

Przewidziane rezultaty:

1. Opracowanie Kontraktu Antyprzemocowego oraz procedury pozwalającej na wprowadzanie do praktyki szkolnej działań zwalczających postawy agresji, dyskryminacji i nierówności.  

2. Stworzenie dodatkowych materiałów edukacyjnych pomocnych w przedstawieniu mobilnej wystawy z Domu Anny Frank w szkołach partnerskich.

3. Nagranie filmu/video clipu  na temat uprzedzeń.

 

Projekt spełnia następujące priorytety:

 

1: Edukacyjna i społeczna wartość Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego

W projekcie tym Europejskie Dziedzictwo Kulturowe Drugiej Wojny Światowej będzie używane jako temat do uczenia naszych uczniów o wykluczeniu społecznym i asymilacji /włączeniu/ tzw. inkluzji społecznej. Druga Wojna Światowa jest przykładem wykluczenia społecznego osiąga następny poziom np. segregację lub eliminację. Obecnie, uczniowie komentują odmienność  nie zdając sobie sprawy jakiego rodzaju efekty takie komentarze mogą wywołać. Poprzez uczenie młodzieży o Drugiej Wojnie światowej i o tym co się wtedy stało jako rozszerzenie na codzienne wykluczenie społeczne, tworzymy świadomość, która pozwoli na zrozumienie potrzeby inkluzji społecznej.

2: Inkluzja społeczna/Włączenie społeczne.

Głównym celem naszego projektu jest zapoznanie naszych uczniów z procesem inkluzji społecznej oraz z możliwymi rezultatami stanu gdy w danym kraju nie respektowane te wartości. Poprzez udział w warsztatach,  wizytach w miejscach związanych z Drugą Wojną Światową umożliwimy uczniom poczucie tego czym było wykluczenie  społeczne i do czego doprowadziło. Pragniemy aby uczniowie podejmowali mądre decyzje, motywowane przez wewnętrzne doznania i prezentowali postawę wspierającą asymilację społeczną. Jako pierwszy krok  wprowadzający w życie takie postanowienia może być przemyślanie komentarzy opiniujących inne osoby. Będziemy zachęcać aby uczniowie  zastanowili  się nad efektami takich komentarzy zanim je będą wygłaszać publicznie. Celem końcowym projektu  jest wypracowanie u uczniów postawy otwartości i odwagi aby przeciwstawiali się osobom nękającym a także znalezienie skutecznych sposobów  na zaprzestanie aktywnego i pasywnego nękania i przemocy szkolnej.

 

Pani Tamara Hachulska

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć