Nawigacja

Tolerancja i poszanowanie innych

Historia życia Anny Frank była punktem wyjścia do dyskusji na temat tolerancji, poszanowania innych bez względu na różnice w poglądach, pochodzeniu, religii przeprowadzonych w naszej szkole w dniu 6.02.2019 przez pana Mateusza Trojańskiego reprezentującego Annę Frank House w Amsterdamie.

Uczniowie kilku klas pierwszych VII LO uczestniczący w zajęciach zastanawiali się nad konsekwencjami pogardy i nienawiści oraz jakie działania powinny być promowane aby móc siebie na wzajem zrozumieć i zaakceptować. W interaktywny sposób poruszono także psychologiczne i socjologiczne aspekty ukrywania (się) we współczesnym świecie.

Spotkanie stanowiło jednocześnie jeden z etapów przygotowujących uczestników projektu Erasmus+ do wyjazdu na pierwszą wizytę roboczą w Arlon w Belgii w marcu 2019 roku. Pan Mateusz wprowadził uczniów w tematykę projektu, zapoznał z tłem historycznym wydarzeń z życia Anny Frank, a wspólne dyskusje wywoływały różne refleksje na temat strachu / odwagi / honoru/ uczciwości. Kolejnym działaniem jest lektura

„ Dziennika Anny Frank” a także zadania z wykorzystaniem TIK na platformie eTwinning, galeria.

 Tamara Hachulska

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć