Nawigacja

Geocaching In and Out the Classroom - Minds on the Move

Od 1 września 2016r. do 30 listopada 2018r. w ramach program Erasmus+ realizowny będzie project współpracy szkół.

Nasza grupa partnerska obejmuje siedem państw:

Francja       BOLLENE (na pólnoc od Avignon) - Lycée Lucie Aubrac

Grecja:        Thessaloniki - Senior High School of Intercultural Education of Evosmos (GENIKO LYKEIO DIAPOLITISMIKIS EKPAIDEFSIS EVOSMOU)

Hiszpania: LOJA (na zachód od Granady) - IES Moraima

Litwa:         WILNO - Vilniaus Juzefo Ignacijaus Krasevskio gimnazija

Portugalia: SINTRA - Escola Básica e Secundária, Mestre Domingos Saraiva - Agrupamento Escolas do Algueirão

Włochy:      NOVARA (na zachód od Mediolanu) – Istituto Professionale di Stato “Giuseppe Ravizza” (koordynator projektu)

Główne cele to:

 • rozwijanie umiejętności językowych młodzieży w celu zdobywania nowych wiadomości i umiejętności zwiększających mobilność młodego pracownika na rynku pracy,
 • wykorzystywanie najnowocześniejszych metod nauczania w oparciu o technologię informacyjno-technologiczną,
 • rozwój osobisty ucznia,
 • poszerzenie kompetencji międzykulturowych,
 • podniesienie jakości kształcenia w naszej szkole zgodnie z Europejską wartością dodaną,
 • wzbogacanie wiedzy na temat lokalnych atrakcji turystycznych,
 • budowanie motywacji do nauki języków obcych,

Projekt zakłada spotkania międzynarodowe uczniów i nauczycieli organizowane we wszystkich partnerskich według opracowanego harmonogramu. Wizyta w Polsce przewidywana jest w maju/czerwcu 2018roku.

Wypracowane materiały zawierać będą: scenariusze lekcji stacjonarnych i odbywających się w terenie, prezentacje i materiały wizualne dokumentujące osiągnięcia uczestników projektu, materiały edukacyjne do wykorzystania na zajęciach w szkole i w terenie we wszystkich krajach partnerskich, wielojęzyczny słownik związany z Geocachingiem, logo projektu.

Rozpowszechnianie projektu odbywać się będzie poprzez: plakaty, logbook, blog, ulotki, artykuły w lokalnych mediach, szkolne Kluby Geocaching, grupie na Facebook’u, stronie internetowej projektu, spotkania i konferencje upowszechniające.

Tematyka: wykorzystanie Geocachingu do uatrakcyjnienia nauki poprzez organizację zajęć edukacyjnych w szkole i poza nią.

Geocaching jest grą polegającą na szukaniu „skrytek/skarbu” tzw.„ cache”. Wykorzystując system GPS oraz inne urządzenia nawigacyjne gracze ukrywają / odszukują „skrytki” zawierające przedmioty, informacje, listy potwierdzające znalezienie „ kryjówki” i „ skarbu”.

Więcej informacji: https://www.geocaching.pl/

 Uczniowie, koordynowani przez nauczycieli będą tworzyć takie kryjówki w kilku obszarach tematycznych np.: turystyka i geografia, sztuka, kuchnia i sport, nauka. Tworzenie w/w kryjówek wymaga od uczniów posiadania wiedzy z zakresu matematyki, informatyki, fizyki oraz języków obcych a także świetnie tą wiedzę poszerza.

W trakcie trwania projektu, w każdej partnerskiej szkole będzie działał tzw. Szkolny Klub Geocaching, w którym będą koordynowane i omawiane wszelkie czynności projektowe. Każdy uczeń, jak również nauczyciel, biorący czynny udział w projekcie otrzyma Certyfikat Uczestnictwa sygnowany logiem oraz podpisami wszystkich partnerów.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 3
  Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 • +48 41 3676185

Galeria zdjęć