Nawigacja

Nietypowe Walentyki w Piłsudskim

Miłość zamiast nienawiści" - nietypowe Walentynki w VII LO.

Niezwykłe Walentynki pod hasłem "Miłość zamiast nienawiści" odbywają się dziś w VII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Zorganizowano je w ramach cyklu spotkań i wydarzeń edukacyjnych pod tytułem "W duchu tolerancji i poszanowania", w czasie których promowana jest empatia i poszanowanie innych bez względu na różnice w poglądach, pochodzeniu, religii. Projekt, który VII LO organizuje wraz z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, wpisuje się w zainicjowaną przez władze Miasta akcję „Jak przeciwdziałać mowie nienawiści”.

Podczas zajęć młodzież miała okazję po raz pierwszy korzystać z platformy Stories that move (Historie, które poruszają). To jedyna szkoła w Kielcach, gdzie wdrażane jest takie narzędzie. Dostępne na platformie ćwiczenia oraz relacje osób, których dotknęła dyskryminacja czy agresja, mają skłaniać do refleksji na temat przyczyn dyskryminacji, mechanizmów odrzucania i niechęci a także sposobów na budowanie postawy otwartości i wolności. - Będziemy szukać dobrego modelu rozmowy, wymiany poglądów bez nienawiści, oraz takiego sposobu prowadzenia dialogu, w którym chcemy zrozumieć dlaczego ktoś myśli inaczej niż my, bez narzucania własnych poglądów - mówi Tamara Hachulska, nauczyciel języka angielskiego w VII LO, koordynator projektu, metodyk SODMiDN.

Warsztaty prowadzi Mateusz Trojański, reprezentujący Anne Frank House w Amsterdamie. To właśnie historia życia Anny Frank stała się punktem wyjścia do dyskusji na temat tolerancji.

Działania realizowane są w ramach projektu Erasmus+ "Effect of the life of Anne Frank on social inclusion today" („Pamiętnik Anne Frank, a włączenie społeczne”).  W ramach projektu zaplanowana jest także wymiana młodzieży z VII LO z rówieśniczymi grupami z Holandii, Belgii i Portugalii. W ciągu dwóch lat pracy powstaje ponadto  „Kontrakt Szkoły Dobrych Relacji”,  promujący postawę współpracy i szacunku do drugiego człowieka, jednocześnie piętnujący nienawiść i przemoc w szkole. Dziś podsumowane zostaną prace uczniów, nauczycieli i pedagoga nad tym dokumentem. (UM Kielce)

Więcej dziś w Internetowej Telewizji Kielce

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć