Nawigacja

Wizyta w ŚCO „Czas na czyste powietrze”

Dnia 19.11.2019 r. uczniowie z klasy 1Ng pod opieką prof. Małgorzaty Kasicy brali udział w spotkaniu informacyjno-eksperckim „Czas na czyste powietrze”. Spotkanie miało miejsce na terenie Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.

Gości powitała red. Ewa Dux-Prabucka – Prezes Stowarzyszenia Dziennikarze dla Zdrowia. Następnie wysłuchaliśmy wykładów dotyczących zagrożeń wynikających z zanieczyszczenia powietrza i innych czynników zewnętrznych, które mogą mieć wpływ na powstawanie nowotworów złośliwych. Prelegenci mówili też o udziałach WFOŚiGW na rzecz poprawy jakości powietrza i wody na terenie województwa świętokrzyskiego, oraz na temat profilaktyki chorób zawodowych

Uczestnicy spotkania po kolejnym wystąpieniu mieli możliwość zadawania pytań, by pogłębić swoją wiedzę na temat omawianych zagadnień.

Jesteśmy zadowoleni z udziału w spotkaniu ponieważ wiele porad które usłyszeliśmy, będziemy mogli odnieść do naszych codziennych praktyk – na przykład żywieniowych. Uważamy, że jak najwięcej ludzi powinno brać udział w tego typu przedsięwzięciach, galeria.

 

Pani Małgorzata Kasica

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć