Nawigacja

Konkurs

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do Konkursu "Działajmy razem dla lepszego Internetu" (www.sdbi.wsepinm.edu.pl i www.sodmidn.kielce.eu).

Uczniowie wykonują pracę na temat: "Jak wspólnie mądrze, bezpiecznie i z szacunkiem korzystać z globalnej sieci. Opracuj kodeks korzystania z Internetu".

Uczestnicy konkursu realizują do wyboru: film, animację komputerową, piosenkę, teledysk (czas trwania utworu - do 3 minut) lub komiks - rysowany ręcznie albo z wykorzystaniem programów do tworzenia komiksów (maksymalnie 6 stron A4).
Prace konkursowe (zapisane w pliku miejscowość_szkoła_nazwisko_imię_klasa) dostarczone na płycie CD/DVD muszą być oryginalne i nie mogą zawierać elementów chronionych prawami autorskimi. Ze względu na różną jakość nagrań tekst piosenki użyty w teledysku powinien być wydrukowany. Komiks należy wydrukować w formacie A4 oraz dostarczyć w formie elektronicznej (skany poszczególnych stron zapisane w plikach zgodnie ze schematem: miejscowość_szkoła_nazwisko_imię_klasa_nr_strony) na płycie CD/DVD.    

Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszenia pracy i oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego (karta zgłoszenia pracy i oświadczenie są załącznikami do regulaminu) należy dostarczyć do Szkoły ZSP nr 3 w Kielcach z dopiskiem: "IX ŚDBI. DZIAŁAJMY RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU" do dnia 19. stycznia 2020 r lub 20.stycznia 2020 r.do WSEIP Kielce.

Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronach: www.sdbi.wsepinm.edu.pl, i www.sodmidn.kielce.eu 10 lutego 2020 r.    

Organizatorami Konkursu DZIAŁAJMY RAZEM DLA LEPSZEGO INTERNETU są Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Osoba do kontaktu
mgr inż. Jolanta Cichosz

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć