Nawigacja

I Świętokrzyska Olimpiada Wiedzy Konsumenckiej

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Kielcach zaprasza do udziału w pierwszej edycji Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej.

Olimpiada jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest zwiększenie poziomu edukacji w aspekcie przepisów konsumenckich wśród młodzieży oraz zachęcenie do zdobywania wiedzy z tej dziedziny.

Hasłem przewodnim Olimpiady jest: „Zdobądź wiedzę i poznaj swoje prawa konsumenckie”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

Olimpiada będzie składać się z dwóch etapów: powiatowego (test internetowy jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi), który odbędzie się nie później niż do 30 marca 2018 r. oraz wojewódzkiego (test pisemny jednokrotnego wyboru z pytaniami otwartymi).

Honorowy patronat nad Olimpiadą objęli:

  • Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  • Wojewoda Świętokrzyski
  • Świętokrzyski Kurator Oświaty.

Regulamin I Świętokrzyskiej Olimpiady Wiedzy Konsumenckiej wraz z załącznikami  znajduje się na stronie www.wiihkielce.pl w zakładce konsumenci/olimpiada

W olimpiadzie może wziąć udział maksymalnie 7 uczniów ze szkoły. 

Osoby chętne do wzięcia udziału w olimpiadzie zgłaszają się do nauczycieli  podstaw przedsiębiorczości: Pani  Agnieszka Jachym, Elżbiety  Kular i Katarzyny Pajączkowskiej.

Ostateczny termin wysłania zgłoszenia upływa  9 lutego 2018 r. 

Zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w olimpiadzie.

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć