Nawigacja

Szkolny Konkurs IT V-VI 2016

Uprzejmie informujemy, że zostały wyłonione najlepsze prace w szkolnym konkursie IT V-VI 2016 w  temacie: Bezpieczeństwo informacji sieci.
Pragniemy pogratulować wszystkim laureatom konkursu za zajęcie ex aequo I miejsca, dyplomy zostaną wręczone w dniu rozdania świadectw tj. 24.06.2016r. 
Szczepankiewicz z klasy II D,
Monika Iwańska z klasy II C,
Małgorzata Czwartos z klasy I D,
Magdalena Majkowska z klasy I D,
Marzena Pawlik z klasy I N.


Komisja Przedmiotów Informatycznych

Wszystkich uczniów naszej szkoły mile zachęcamy do udziału w konkursie z wykorzystaniem wiedzy informatycznej. Pragniemy, aby uczniowie pokazali swoje możliwości twórcze, stworzyli prezentację multimedialną, film w dowolnym narzędziu informatycznym.

Przygotowaliśmy tematy które przedstawią twoją wiedzę i pasje:

 Tematy:

 1. Kielce i województwo świętokrzyskie – miejsca warte zobaczenia, ośrodki innowacyjne w regionie, co nas wyróżnia wśród innych województw, sport w Kielcach i województwie świętokrzyskim: istotne zagadnienia dotyczące sportu, obiekty, kluby sportowe, rodzaje konkursów, znani zawodnicy i ich osiągnięcia, możliwości na przyszłość,
 2. Zagrożenia i bezpieczeństwo informacji na sieci,
 3. Program w C++ z wykorzystujący ciekawe funkcje do zastosowania praktycznego.

REGULAMIN

1. Cele konkursów:

 • Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o naszym regionie,
 • Upowszechnianie wśród młodzieży zasad bezpiecznego posługiwania się informacją w sieci,
 • Samodzielne szukanie rozwiązań aktualnych zagadnień,
 • Rozwijanie zainteresowań aplikacjami informatycznymi,
 • Rozwijanie zainteresowań i pasji,
 • Wspomaganie ucznia w praktykowaniu dobrych wzorców,

2. Termin składania prac: do 10 czerwca 2016r.

3. Uczestnicy konkursu: uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach.

4. Organizacja realizowanego konkursu:

 • Forma opracowania: praca pisana, film, prezentacja multimedialna,
 • Opracowania powinny być samodzielne, podpisane imieniem, nazwiskiem uczestnika wraz z podaniem klasy oraz dodatkową informacją o możliwości kontaktowania się z uczestnikiem, np.: adresem e-mailowym,
 • Każda praca powinna zawierać dodatkowy spis wskazujący na źródła informacji,
 • Prace konkursowe w wersji elektronicznej można wysyłać na adres: zsp2kielce@gmail.com lub przekazać osobiście do nauczycieli uczących przedmiotów informatycznych.

5. Zasady pracy Komisji Konkursowej:

Komisja uwzględniać będzie przy ocenie pracy konkursowej:

 • zgodność pracy z tematem,
 • inwencję twórczą autora pracy,
 • dobór i jakość materiałów wykorzystanych w pracy,
 • stopień zaawansowania pracy, w tym wykorzystanie narzędzi programowych.

6. Organizatorzy - wszyscy nauczyciele przedmiotów informatycznych.

7. Podsumowanie konkursu:

Ogłoszenie wyników konkursów odbędzie się 13 czerwca 2016r na stronie internetowej. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni ocenami celującymi (o wadze oceny 5 – czyli tak jak ze sprawdzianu). Wyżej wymienione oceny cząstkowe zostaną wpisane do dziennika lekcyjnego - jako forma nagrody. Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane do publikacji. Przekazanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca materiał: jest autorem załączonych zdjęć lub podaje źródło zdjęć, prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie, przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883).

Mamy nadzieję, że nasz Szkolny Konkurs IT V-VI 2016 jest ciekawą propozycją i okazją do zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności a także jest szansą na uzyskanie dodatkowych ocen celujących z przedmiotu Informatyka lub przedmiotów wykorzystujących zasoby komputerowe.

autor informacji:

mgr inż. Jolanta Cichosz-Radomska

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 3
  Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 • +48 41 3676185

Galeria zdjęć