Nawigacja

Uczniowie z 1no w rezerwacie Sufraganiec

Grupa uczniów kl. I NO (specjalność ochrona środowiska) uczestniczyła w zajęciach terenowych poświęconych problematyce ochrony zasobów leśnych.

Program wycieczki obejmował wizytę w ośrodku edukacyjnym Lasów Państwowych przy ul. Hubalczyków w Kielcach oraz spacer ścieżką dydaktyczną po rezerwacie leśnym Sufraganiec.

Młodzież miała możliwość zapoznania się ze zróżnicowaniem gatunkowym lasów w Polsce, problemami ochrony zasobów leśnych, uszkodzeniami drzewostanów, rozpoznawaniem gatunków flory i fauny na bazie interaktywnych prezentacji, dioram i tablic.

Wycieczka po ścieżce dydaktycznej rezerwatu Sufraganiec  była okazją do zaobserwowania zbiorowiska podmokłego lasu – łęgu w dolinie zlewni potoku Sufragańczyk. Jest to obszar graniczący bezpośrednio z obszarem miasta Kielce stwarzający dogodne  możliwości dla dydaktyki i rekreacji, galeria.

Opiekun: Jarosław.Adach

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć