Nawigacja

Szkolny konkurs IT

Szkolny Konkurs „IT V-VI 2018”  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 maj-czerwiec  2018

Wszystkich uczniów naszej szkoły mile zachęcamy do udziału w konkursie z wykorzystaniem wiedzy informatycznej. Pragniemy, aby uczniowie pokazali swoje możliwości twórcze w różnych formach, stworzyli prezentację multimedialną, film, program.

Przygotuj jeden z podanych tematów:

 1. Kielce i województwo świętokrzyskie – miejsca warte zobaczenia, ośrodki innowacyjne w regionie, co nas wyróżnia wśród innych województw, sport w Kielcach i województwie świętokrzyskim: istotne zagadnienia dotyczące sportu, znani zawodnicy i ich osiągnięcia, możliwości na przyszłość,
 2. Zdrowe odżywianie młodzieży - pozytywne i negatywne czynniki wpływające na nasze zdrowie,
 3. Bezpieczeństwo danych w sieci Internet,
 4. Program w C++ z wykorzystujący ciekawe funkcje do zastosowania praktycznego.

REGULAMIN

1. Cele konkursów:

 • Upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o naszym regionie,
 • Upowszechnianie wśród młodzieży zasad bezpiecznego posługiwania się informacją w sieci,
 • Samodzielne szukanie rozwiązań aktualnych zagadnień,
 • Rozwijanie zainteresowań aplikacjami informatycznymi,
 • Rozwijanie zainteresowań i pasji,
 • Wspomaganie ucznia w praktykowaniu dobrych wzorców,

2. Termin składania prac: do 8 czerwca 2018 r.

3. Uczestnicy konkursu: uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kielcach.

4. Organizacja realizowanego konkursu:

 • Forma opracowania: prezentacja multimedialna, film, program,
 • Opracowania powinny być samodzielne, podpisane imieniem, nazwiskiem uczestnika wraz z podaniem klasy oraz dodatkową informacją o możliwości kontaktowania się z uczestnikiem, np.: adresem e-mailowym,
 • Każda praca powinna zawierać dodatkowy przypisy wskazujące na źródła informacji,
 • Prace konkursowe w wersji elektronicznej można przekazać osobiście do nauczycieli uczących przedmiotów informatycznych lub wysyłać na adres: mytutorial75@gmail.com

5. Zasady pracy Komisji Konkursowej:

Komisja uwzględniać będzie przy ocenie pracy konkursowej: zgodność pracy z tematem, inwencję twórczą autora pracy, dobór i jakość materiałów wykorzystanych w pracy, stopień zaawansowania pracy, w tym wykorzystanie narzędzi programowych.

6. Organizatorzy - wszyscy nauczyciele przedmiotów informatycznych.

7. Podsumowanie konkursu:

Ogłoszenie wyników konkursów odbędzie się 12 czerwca 2018r na stronie internetowej.

Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni ocenami celującymi (o wadze oceny 5 – czyli tak jak ze sprawdzianu). Wyżej wymienione oceny cząstkowe zostaną wpisane do dziennika lekcyjnego - jako forma nagrody. Po zakończeniu konkursu prace przechodzą na własność organizatorów i mogą być wykorzystane do publikacji. Przekazanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że osoba nadsyłająca materiał: jest autorem załączonych zdjęć lub podaje źródło zdjęć, prawa osób portretowanych zostały wyjaśnione i osoby sportretowane wyrażają zgodę na wystawienie i ich publikowanie, przyjmuje warunki Regulaminu Konkursu, wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.Nr.133 pozycja 883).

Szkolny Konkurs IT V-VI 2018 daje mozliwość do zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności a także jest szansą na uzyskanie dodatkowych ocen.

Nauczyciele: Komisji Przedmiotów Informatycznych

Pani Jolanta Cichosz

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 3
  Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 • +48 41 3676185

Galeria zdjęć