Nawigacja

Zajęcia terenowe 2c

Uczniowie z klasy 2c uczestniczyli w zajęciach terenowych z zakresu analizy cech środowiska geograficznego: budowy geologicznej, form rzeźby, roślinności, sieci osadniczej i komunikacyjnej obszaru okolic Chęcin.

   W trakcie ich trwania uczniowie odwiedzili stanowiska geologiczne w kamieniołomach Zygmuntówka /Czerwona Góra/, Zelejowa, Góra Zamkowa. Korzystając z pomocy dydaktycznych – map tematycznych, przewodnika do zajęć terenowych, busoli, prostych odczynników chemicznych dokonali obserwacji charakterystyki wymienionych cech środowiska.

   Gościem zajęć był absolwent naszego Technikum obecnie student geologii AGH w Krakowie - Paweł Piotrowski, który przedstawił uczestnikom wycieczki ciekawostki z zakresu mineralogii. Zajęcia stanowiły praktyczne uzupełnienie realizacji nauczania geografii w zakresie rozszerzonym, galeria.

 

J.Adach   G.Zarzecki

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć