Nawigacja

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Zapraszam do wzięcia udziału w XXXII OLIMPIADZIE WIEDZY EKONOMICZNEJ.

Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „GOSPODARKA ŚWIATOWA -  WOLNY HANDEL CZY PROTEKCJONIZM?". XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej  objęta została honorowym patronatem Prof. dr hab. Adama Glapińskiego  Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

OLIMPIADA WIEDZY EKONOMICZNEJ jest organizowana przez Polskie  Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez  MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ. Olimpiada skierowana jest do uczniów  szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada przyczynia się do upowszechniania  wiedzy o współczesnej gospodarce. Sprzyja ona również wyłanianiu  najbardziej utalentowanej młodzieży do szkół wyższych i stara się  wspierać dalszy jej rozwój.

 

 Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są  przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania  rekrutacyjnego. Dla LAUREATÓW OLIMPIADY oraz NAUCZYCIELI SPRAWUJĄCYCH  NAD NIMI OPIEKĘ, a także dla NAJLEPSZYCH SZKÓŁ PRZEWIDZIANE SĄ  ROKROCZNIE NAGRODY PIENIĘŻNE I RZECZOWE. Wśród nagród dla  laureatów znajdują się także stypendia naukowe. Laureaci i  finaliści Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są zwolnieni z etapu pisemnego  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: technik ekonomista,  technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji i  technik organizacji reklamy. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że  udział uczniów w finałach olimpiad przedmiotowych wzbogaca ofertę  dydaktyczną szkoły i umacnia pozycję w rankingach szkół średnich.

 Dla każdej szkoły biorącej udział w Olimpiadzie oraz nauczyciela  koordynującego zawody szkolne przewidziane są PAMIĄTKOWE DYPLOMY.

 

 Zawody Olimpiady są trzystopniowe. Zawody I stopnia (szkolne) odbywają  się w szkołach. Po zgłoszeniu chęci uczestniczenia w Olimpiadzie  organizatorzy przesyłają do wszystkich szkół komplet materiałów (w  tym zestawy pytań) i szczegółową instrukcję przeprowadzenia tego  stopnia zawodów. Do zawodów II stopnia (okręgowych) kwalifikowanych  jest 10% najlepszych uczestników zawodów I stopnia z danego okręgu.

 Zawody tego stopnia odbywają się w 17 największych miastach Polski.

 Kolejny, III stopień zawodów odbywa się natomiast w  Ośrodku  Szkoleniowo-Wypoczynkowym Exploris w Serocku k. Warszawy. W zawodach  centralnych bierze udział 100 najlepszych uczniów z całej Polski.

 

 Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdą Państwo  w "Informatorze o XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej". Wersję  elektroniczną można pobrać ze strony internetowej Olimpiady, która  znajduje się pod adresem:OWE.PTE.PL [1] > zakładka „Bieżąca  edycja" (link bezpośredni do pliku:

 HTTP://WWW.OWE.PTE.PL/UPLOAD/FILES/INFORMATORY/XXXIIOLIMPIADAINFORMATOR.PDF

 [2]).

 

 Zgłoszenia udziału szkoły w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej  przyjmowane są w formie elektronicznej na stronie:

 HTTP://OWE.PTE.PL/ZGLOSZENIE-UDZIALU.HTML [3] (rejestracja zajmuje  kilka  minut i nie wiąże się z żadnymi opłatami). Termin zgłoszenia  udziału szkoły w Olimpiadzie upływa 30 WRZEŚNIA 2018 R.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań odnośnie do organizacji i przebiegu  Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, pozostaję do Państwa dyspozycji. Dane  teleadresowe umożliwiające kontakt z właściwym miejscowo Komitetem  Okręgowym znajdują się m.in. na stronie:  HTTP://OWE.PTE.PL/KONTAKT.HTML .

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć