Nawigacja

Pasjonaci wiedzy

Informujemy, iż od dnia 03.09.2018 r. przyjmowane będą zgłoszenia do projektu (bezpłatny) PASJONACI WIEDZY – moduły innowacyjnych zajęć wspierających uzdolnioną humanistycznie młodzież”.

Projekt skierowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 15-18 lat, kształcącej się w liceach i technikach na terenie miasta Kielce, w szczególności uczniów zdolnych, laureatów, finalistów ogólnopolskich oraz wojewódzkich konkursów i olimpiad przedmiotowych – uczniów szczególnie uzdolnionych i zainteresowanych określonym przedmiotem. Projekt zakłada utworzenie czterech grup: zainteresowanych językiem niemieckim, językiem angielskim, językiem rosyjskim oraz historią. Zajęcia będą trwały jeden rok akademicki (90 godzin – dwa razy w miesiącu po 5 godzin lekcyjnych, w tym wyjazdy edukacyjne). Ogólna tematyka projektu to Stereotypy narodowe w języku, literaturze oraz innych płaszczyznach kultury krajów niemieckiego/angielskiego/rosyjskiego obszaru językowego/ Społeczeństwa multikulturowe/ Mniejszości narodowe w Polsce.Zajęcia grup językowych będą odbywać się w większości po angielsku/niemiecku/rosyjsku z możliwością wyjaśniania trudniejszych treści w języku polskim.

Poniżej przedstawiamy ogólny zakres tematyczny (plan) dla każdego modułu.

Plan Angielski, Plan Niemiecki, Plan Rosyjski, Plan Historia

Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie 02.10.2018 r. do:

-Instytutu Filologii Obcych, ul. Świętokrzyskiej 21 D, 25-406 Kielce: sekretariat (pokój 125) mgr Agata Rusin lub dr Donata Wójcik  pokój 231.

-Dodatkowo wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe można dostarczyć do sekretariatu szkoły do której uczęszcza osoba zainteresowana wzięciem udziału w projekcie.

W przypadku pytań prosimy o kontakt:

Dział Funduszy Europejskich, pokój nr 208, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego 5

Agnieszka Ciszek – 041 349-72-81; agnieszka.ciszek@ujk.edu.pl

Instytut Filologii Obcych, ul. Świętokrzyskiej 21 D, 25-406 Kielce.

Agata Rusin: 041 349-68-01, pokój 125agata.rusin@ujk.edu.pl

Donata Wójcik: 504 559 996, pokój 228; donata@poczta.onet.pl

Dokumenty do pobrania na stronie projektu: formularz zgłoszenia i regulamin

http://ifo.ujk.edu.pl/pasjonaci-wiedzy-2018/

formularz_zgloszeniowy.pdf

Pani: Bożena Stachura

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć