Nawigacja

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa

 FUNDACJA GPW ORAZ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH zapraszają do

 udziału w XVII edycji Szkolnej Internetowej Gry Giełdowej.

 

Informacja dla nauczycieli nauczających przedmioty zawierające treści ekonomiczne -  takich jak Podstawy Przedsiębiorczości, Wiedza o społeczeństwie,  Matematyka, Informatyka.

 

 W dniu 24 września rozpoczyna się rejestracja do Szkolnej Internetowej  Gry Giełdowej (SIGG). Jest to największy projekt edukacyjny z zakresu  edukacji giełdowej kierowany do młodzieży szkolnej. Do tej pory  wzięło w nim udział niemal 260 tys. nastolatków z całej Polski. W  tym roku na najlepszy Zespół czeka nagroda w wysokości 10 tys. zł, a  łączna pula nagród wynosi ponad 85 tys. zł.

 

 Organizatorami projektu są Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie  oraz Fundacja GPW. Partnerem strategicznym jest Fundacja im. Lesława A.  Pagi. Partnerami projektu są również Krajowy Depozyt Papierów  Wartościowych oraz Warszawski Instytut Bankowości. PROJEKT ZOSTAŁ  OBJĘTY PATRONATEM HONOROWYM MINISTERSTWA FINANSÓW.

 

 KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W SIGG?

 

 W SIGG mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych i  oddziałów gimnazjalnych, w zespołach liczących od 2 do 4 osób, pod  opieką nauczyciela. W grze mogą uczestniczyć także uczniowie,  którzy wcześniej nie mieli okazji zapoznać się z zasadami  funkcjonowania giełdy - dzięki kursom e-learningowym mogą uzupełnić  wiedzę na ten temat. Gra jest dostępna dla uczniów z całej Polski, a  udział w niej jest bezpłatny.

 

 NA CZYM POLEGA SIGG?

 

 SIGG ma postać internetowej gry inwestycyjnej, która realizowana jest  na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie _GPWtr@der_. Każdy  Zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą

 wirtualnych pieniędzy. Uczestnicy najpierw poznają instrumenty  finansowe notowane na warszawskiej giełdzie: akcje, ETF-y i kontrakty  terminowe, a następnie wspólnie decydują, w jakie instrumenty  chcieliby zainwestować swoje środki oraz dokonują wirtualnych  transakcji. Gracze wykorzystują wirtualne pieniądze, ale zlecenia  realizowane są na podstawie pochodzących z rzeczywistego rynku ofert  kupna i sprzedaży. Zadaniem zespołów jest pomnożenie posiadanych  środków oraz uzyskanie możliwie najwyższej stopy zwrotu. Dla wygody  uczestników dostępna jest także mobilna wersja SIGG.

 

 SIGG to nie tylko teoria i podstawy inwestowania, to także praca  zespołowa, analizowanie i śledzenie informacji rynkowych, wspólne  podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz finalnie składanie zleceń i  dokonywanie transakcji. To świetne przygotowanie do zarządzania  własnym portfelem oraz inwestowania prawdziwych pieniędzy w

 przyszłości. Udział w projekcie daje uczniom możliwość  wykorzystania wiedzy teoretycznej, z którą zapoznają się w ramach  przedmiotu "Podstawy Przedsiębiorczości" oraz w ramach kursu  e-learningowego, który jest istotną częścią SIGG.

 

 Gra podzielona jest na etapy:

 

                * Gra testowa: (22 października 2018 - 31 października 2018)

                * Etap 1: transakcje na akcjach i ETF-ach (5 listopada 2018 - 11  stycznia 2019)

                * Etap 2: transakcje na kontraktach terminowych (25 lutego 2019 - 29  marca 2019)

                * Finał w Sali Notowań GPW (17 kwietnia 2019)

 

 Rejestracja do projektu odbywa się poprzez portal https://sigg.gpw.pl/

 

 Pieniądze na rachunku inwestycyjnym są wirtualne, ale do wygrania jest  już prawdziwe 10 tysięcy złotych dla najlepszego zespołu.

 Przewidziano też nagrody pieniężne dla zespołów i nauczycieli,  którzy zajmą kolejne miejsca na podium. Ponadto atrakcyjne nagrody  rzeczowe zostały przewidziane dla osób, które osiągną najlepsze  wyniki w kursie e-learningowym. Najlepsi będą mieli okazję zobaczyć

 Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie z bliska podczas Finału  konkursu, który odbędzie się w Sali Notowań GPW.

 

 JAK SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

 

 Pierwszy krok wykonuje nauczyciel - opiekun grupy, który rejestruje  szkołę oraz dodaje nazwy zespołów na stronie internetowej  https://sigg.gpw.pl/

Następnie każdy z uczniów zakłada swoje  konto, wybiera szkołę, nauczyciela oraz zespół. Całość rozpoczyna

 rozgrzewka, czyli gra testowa, a potem czas na emocje, naukę  połączoną z zabawą, a dla najlepszych - prawdziwą wygraną.

 Dodatkowo każdy zespół ma możliwość korzystania z doświadczenia i  wiedzy ponad trzydziestu Koordynatorów Regionalnych współpracujących  z organizatorami projektu.

 

 REJESTRACJA TRWA OD 24 WRZEŚNIA DO 20 PAŹDZIERNIKA BR. Przed  rejestracją należy zapoznać się z regulaminem dostępnym na stronie  https://sigg.gpw.pl/

 

 ZAPRASZAMY!

 

 Fundacja GPW

 

 ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć