Nawigacja

Zajęcia terenowe monitoringu jakości powietrza - klasa 1n/o

W dniu 16.06.2016 grupa uczniów  klasy I N ( specjalizacja ochrona środowiska ) wzięła udział w zajęciach terenowych monitoringu jakości powietrza na obszarze Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku : rejon Stadionu Leśnego, wzniesień Pierścienica, otoczenia rezerwatu geologicznego  Biesak / Białogon (Pasmo Posłowickie ).

Badania przeprowadzono za pomocą wzorca -  siedmiostopniowej skali bioindykacyjnej określającej stężenie SO w powietrzu. Wyniki zamieszczono na przygotowanych kartach pracy.

Uczniowie mieli również możliwość  zapoznania się ze ścieżką dydaktyczną  wokół alei Na Stadion pozwalającą w przystępny sposób poznać zróżnicowanie gatunkowe flory i fauny leśnej oraz problemy  jej ochrony i roli w środowisku. Zajęcia stanowiły podsumowanie pracy lekcyjnej w zakresie przedmiotu monitoringu środowiska - galeria.

Jarosław Adach

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć