Nawigacja

Dni kultury niemieckiej w muzeum historii Kielc

Uczniowie klasy 1 C uczestniczyli w ciekawych zajęciach zorganizowanych przez UJK i Muzeum Historii Kielc podczas Dni Kultury Niemiec.

Posmakowaliśmy wypieków sporządzonych przez uczniów ZDZ Kielce według receptur niemieckich piekarzy cukierników. Potem zostaliśmy zaproszeni do zwiedzania wystawy stałej i wysłuchaliśmy historii 19 w. Kielc i jej mieszkańców, którzy przybyli z Niemiec i Austrii a osiedlili się właśnie w Kielcach. Sprzyjało to rozwojowi gospodarczemu ówczesnych Kielc, bo to właśnie u nas był utworzono Staropolski Okręg Przemysłowy i pierwszą w Polsce uczelnię wyższą typu Politechnika, w której językiem wykładowym był język niemiecki wraz z technicznym słownictwem. Staropolski Okręg Przemysłowy obejmował tereny Gór Świętokrzyskich, doliny rzeki Kamiennej, Płaskowyżu Suchedniowskiego, Przedgórza Iłżeckiego, oraz częściowo Garbu Gielniowskiego. Głównymi ośrodkami przemysłowymi były: Kielce, Końskie, Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice i Skarżysko-Kamienna.
W pierwszej połowie XIX wieku nastąpił największy rozkwit tego okręgu. Był on związany z działalnością Stanisława Staszica i Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Według ich planów miały zostać wybudowane wzdłuż rzeki Kamiennej duże zakłady metalurgiczne. Jednak plany te udało się zrealizować tylko częściowo. Bank Polski powstały w 1828 roku, dysponujący kapitałem 30 milionów złotych, wydatnie wspierał zarówno zakłady rządowe, jak i prywatnych przedsiębiorców, modernizujących swe zakłady lub budujących nowe. W Zagłębiu Staropolskim powstało wówczas wiele nowych pieców, fryszerek oraz walcowni.
A po ciekawym wykładzie poszliśmy na spacer śladami dawnych mieszkańców Kielc pochodzących z Niemiec.
Młodzież była bardzo zadowolona z tak przeprowadzonej lekcji w terenie.

Bożena Stachura

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć