Nawigacja

Wycieczka do Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego

W dniu 6.X.2016 roku uczniowie z klasy:  Ia, Io, IIo wzięli udział w wycieczce programowej z zakresu biologii i przedmiotów zawodowych ochrony środowiska do Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego.

Program wyjazdu obejmował zajęcia terenowe w rezerwacie torfowiskowym Białe Ługi – oznaczanie gatunków chronionych roślin, problematykę sukcesji drzewostanów, spacer ścieżką przyrodniczo - historyczną po rezerwacie Cisów. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z różnymi typami siedlisk leśnych, śladami działalności oddziałów powstańczych i partyzanckich, zwiedzenia miejsca pobytu patrona szkoły marszałka Józefa Piłsudskiego w Niwkach Daleszyckich. Podsumowaniem wycieczki było ognisko zorganizowane przy współpracy Nadleśnictwa Daleszyce oraz Zarządu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, galeria.

Alina Kopacz-Sobczyk     Piotr Chamera    Jarosław Adach  

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć