Nawigacja

Międzynarodowo w Piłsudskim

W  ramach  kilkuletniej już współpracy z organizacją AIESEC  nauczycielom naszej szkoły udało się  urozmaicić lekcje poprzez udział w nich  Kitcheung’a - młodego studenta ekonomii z Chin.

Zajęcia zorganizowane w małych grupach dawały możliwość bezpośrednich rozmów w języku angielskim, prezentacji nt kultury, geografii i życia codziennego mieszkańców tak odległego kraju. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w dyskusjach, wspierali ich w tym nie tylko nauczyciele angliści ale i inni nauczyciele władający językiem angielskim. Szkoła bowiem promuję naukę i posługiwanie się językiem angielskim także wśród nauczycieli uczestniczących od lat w projektach o charakterze międzynarodowym w ramach programu Erasmus+, wcześniej zaś Comenius. Obecnie realizowany projekt  KA1 „Aktywny Nauczyciel-Aktywny Uczeń- Aktywna Szkoła” daje możliwości wyjazdów na szkolenia językowe i metodyczne nauczycielom różnych specjalności : języka polskiego, fizyki, technologii informacyjnej.

Wszyscy uczestnicy lekcji prowadzonych przez Kitcheung’a zadawali pytania, ale chętnie też opowiadali o Polsce, która podobała się gościowi, choć niestety nie był przygotowany na ostrzejszy klimat w naszym kraju co odbiło się nieco na jego zdrowiu. Spotkania były bardzo interesujące, jak komentują to licealiści, wielu udało się przełamać bariery językowe i kulturowe : „ Nie mieliśmy wyjścia, aby czegoś się dowiedzieć musieliśmy używać języka angielskiego”.

Więcej informacji - film.

Tamara Hachulska

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć