Nawigacja

Egzaminy zawodowe VI-VII 2018

Terminy egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec  2018

Egzamin pisemny dla wszystkich kwalifikacji – 19 czerwca 2018 r. (60 minut)

Godzina 10.00 – kwalifikacja A.59 (technik analityk) i R.07 (technik ochrony środowiska) – sala nr 30 i 31

Godzina 12.00 – kwalifikacja A.60 (technik analityk) i R.08 (technik ochrony środowiska) – sala nr 30

Godzina 14.00 – kwalifikacja Z.19 (technik farmaceutyczny) – sala nr 30

Na egzaminie pisemnym i praktycznym zdający mogą korzystać z kalkulatora prostego (zapewnia szkoła).

Egzaminy praktyczne:

  • technik ochrony środowiska 26 czerwca 2018 r.

– godzina 9.00  kwalifikacja R.07 (180 minut)

- godzina 13.00 kwalifikacja R.08 (120 minut)

Wykaz pomocy, które zdający powinien przynieść na część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie: ołówek, gumka, linijka, ekierka, temperówka

  • technik analityk  (180 minut)

28 czerwca 2018 r. – godzina 9.00  (5 osób) i 15.00 (5 osób) kwalifikacja A.59

29 czerwca 2018 r. – godzina 9.00  (5 osób) i 15.00 (4 osoby) kwalifikacja A.59

30 czerwca 2018 r. – godzina 9.00  (1 osoba) kwalifikacja A.60

Zdający powinien przynieść na część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik analityk: fartuch ochronny bawełniany biały.

  • technik farmaceutyczny  (120 minut) 2 lipca 2018 r.

- godzina 8.00 (5 osób);

- godzina 12.00 (4 osoby)

- godzina 16.00 (4 osoby)

Zdający powinien przynieść na część praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik farmaceutyczny fartuch ochronny bawełniany biały.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec –lipiec 2018: 31 sierpnia 2018 r.

 Elżbieta Kular

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć