Nawigacja

Odbiór dyplomów zawodowych

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przez  absolwentów Technikum nr 8 w Kielcach z IV 2019 r.

Absolwenci Technikum nr 8 w Kielcach, którzy ukończyli szkołę w  kwietniu 2019 r. i zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  technik analityk w kwalifikacjach  A.59 i A.60  lub w zawodzie technik  ochrony środowiska w kwalifikacjach R.07 i R.08 mogą odebrać dyplom i  suplement do dyplomu w języku polskim i angielskim  w sekretariacie  szkoły w godzinach 8 - 15 .

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć