Nawigacja

Egzamin zawodowy VI 2015 - technik analityk i technik ochrony środowiska

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe, czyli tzw. egzamin zawodowy  dla uczniów klas IV i absolwentów technikum odbędzie się w dniu 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godzinie 1200 w sali nr 33 i 30.

Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia z dowodem osobistym potwierdzającym tożsamość zdającego.
Egzamin trwa 120 minut.
Zdający nie mogą korzystać z kalkulatorów.

Egzamin praktyczny dla zawodu technik ochrony środowiska odbędzie się 16 czerwca 2015 r. (wtorek) o godzinie 900 w sali nr 33. Egzamin trwa 180 minut.
Na egzaminie zdający mogą korzystać z linijki, ołówka, gumki i kalkulatora.
Kalkulatory dla wszystkich zdających zapewnia szkoła.

Egzamin praktyczny dla zawodu technik analityk odbędzie się w dniach 16 czerwca 2015 r. (wtorek) w sali nr 59 o godzinie 900 i 1500 oraz 17 czerwca 2015 r. (środa) w sali nr 59 o godzinie 900.
Termin egzaminu zostanie wyznaczony do dnia 24.04.2015 r., a o jego terminie uczniowie i absolwenci technikum zostaną powiadomieni specjalnym pismem.


Na egzamin należy zgłosić się co najmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną jego rozpoczęcia z dowodem osobistym potwierdzającym tożsamość zdającego. Egzamin z tzw. wykonaniem na stanowisku egzaminacyjnym trwa 240 minut.
Zdający przynosi na egzamin praktyczny: kalkulator, ołówek, gumkę, linijkę, fartuch ochronny bawełniany biały.

Kalkulatory dla wszystkich zdających zapewnia szkoła.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć