Nawigacja

Matura 2020

Informacje o egzaminie maturalnym w 2020 roku

Struktura egzaminu maturalnego i warunki przystąpienia do egzaminu maturalnego - struktura_egzaminu.pdf

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2019/2020 -

Info_organizacja_2019_2020.pdf

 

Nowy harmonogram egzaminu maturalnego -nowy_harmonogram_egzaminu_maturalnego_-_zmiana_j._ros.pdf

 

Komunikat o dostosowaniach warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 - Komunikat_o_dostosowaniach.pdf

 

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2020 roku - Komunikat_o_przyborach.pdf

 

 

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za egzamin maturalny.

 

 

Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponosi opłatę za egzamin maturalny.

Niewniesienie opłaty na konto OKE w Łodzi skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Pani: Elżbieta Kular

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć