Nawigacja

Deklaracje do matury

Uczniowie klas maturalnych składają deklarację wstępną do 30 września 2016 r., a deklarację ostateczną (zmiany w deklaracji) do 7 lutego 2017 r.
Absolwenci LO i TCH składają deklarację maturalną do 7 lutego 2017 r.

Absolwenci, którzy po raz trzeci przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponoszą opłatę za egzamin maturalny. Nie wniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2017 r. - 7 lutego 2017 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu. 

Absolwenci, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, ponoszą opłatę za egzamin maturalny. Nie wniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2017 r. - 7 lutego 2017 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

HARMONOGRAM_EGZAMINU_MATURALNEGO_W_TERMINIE_GLOWNYM.pdf

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć