Nawigacja

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

Egzamin poprawkowy w części pisemnej odbędzie się 22 sierpnia 2017r. o godzinie 9.00

Egzamin poprawkowy w części ustnej z języka polskiego odbędzie się 23 sierpnia 2017r. o godzinie 9.00

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  1. przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w maju/czerwcu w części ustnej i pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony
  2. nie zdał wyłącznie jednego egzaminu obowiązkowego w części ustnej lub pisemnej
  3. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 07 lipca) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik 7a - podstawa programowa, załącznik 7b - standardy wymagań), zgodnie z deklaracją ostateczną.


 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć