Nawigacja

Profile klas w roku szkolnym 2020/2021 Klasa patronacka w VII LO im. J. Piłsudskiego Dzień Otwartej Szkoły w PIŁSUDSKIM Strona do wypełnienia wniosku Kandydat - informacje o naborze - terminy Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratota Oświaty

Rekrutacja

Zarządzenia Świętokrzyskiego Kuratota Oświaty

Aktualne zarządzenia:

1. Zarządzenie w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum - więcej.

2. Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 na terenie województwa świętokrzyskiego - więcej.

3. Zasady przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów branych pod uwagę podczas rekrutacji do szkoły ponadpodstawowej w roku szkolnym 2020/2021 - więcej.

4. Komunikat dotyczący osiągnięć uczniów i wpisywania ich na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020 - więcej.

5. Komunikat dotyczący stanowiska MEN w sprawie przyznawania 7 pkt w postępowaniu rekrutacyjnym kandydatom na podstawie świadectwa ukończenia szkoły artystycznej (bez wyróżnienia), w którego treści w miejscu wyników klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisano średnią ocen równą lub wyższą od 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania, a także świadectwa szkolnego promocyjnego szkoły artystycznej (bez wyróżnienia), które stwierdza zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej, w którego treści w miejscu wyników klasyfikacji końcowej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisano średnią ocen równą lub wyższą od 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę zachowania - więcej.

5. Komunikat w sprawie zmian w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - więcej.

6.Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 - więcej.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć