Nawigacja

RODO

Administrator Danych

„Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

informuję, że:

 1. Administratorem systemu monitoringu jest:

  Zespół Szkół nr 3 w Kielcach, Aleja Legionów 4 25-035 Kielce

  e-mail: sekretariat@zsnr3.kielce.eu; tel.: +48 41 3676185
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Nr 3 w Kielcach, możliwy jest pod numerem tel. (41) 36 76 250 lub adresem email: iod@zsnr3.kielce.eu
 3. Monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.
 5. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie max.  1 miesiąc.
 6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

Regulamin_monitoringu_wizyjnego_w_ZS_nr_3.pdf

Klauzula_informacyjna_dla_rodzicow.pdf

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 3
  Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
 • +48 41 3676185

Galeria zdjęć