Nawigacja

Profile klas w roku szkolnym 2019/2020 Zasady rekrutacji na rok szkolny 2019-2020 Klasa patronacka w VII LO im. J. Piłsudskiego Dzień Otwartej Szkoły w PIŁSUDSKIM Strona do wypełnienia wniosku Kandydat - informacje o naborze Zarządzenie nr 29 i 30 w sprawie rekrutacji

Rekrutacja

Profile klas w roku szkolnym 2019/2020

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach

Klasy pierwsze po szkole podstawowej:

Klasa

Przedmioty do realizacji 
w zakresie
rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty punktowane

Liczba miejsc

Pierwszy

Drugi

1 A

medyczna

biologia

chemia

j. angielski

j. niemiecki
j. rosyjski

j. polski
matematyka
j. angielski

biologia

34

1 B

psychologiczno - pedagogiczna

j. polski
biologia
j. angielski

j.  angielski


j. niemiecki
 

j. polski
matematyka
j. angielski

biologia

34

1 C

ekonomiczna

matematyka
geografia
j. angielski

j.  angielski

j. niemiecki
 

j. polski
matematyka
j. angielski

geografia

34

1 D

politechniczna

matematyka
fizyka
informatyka

j.  angielski

j. niemiecki

j. polski
matematyka
j. angielski

fizyka

34

1 E

prawnicza

historia
wos
j. angielski

j.  angielski


j. francuski
j. włoski

j. polski
matematyka
j. angielski

historia

34

1 F

dziennikarska

j. polski
historia
j. angielski

(współpraca z UJ)

j.  angielski

j. francuski
j. włoski

j. polski
matematyka
j. angielski

historia

34

 

Technikum nr 8 w Kielcach

Klasa pierwsza po szkole podstawowej:

Klasa

Przedmioty do realizacji 
w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty punktowane

Liczba miejsc

Pierwszy

Drugi

1 N
technik analityk

chemia

matematyka

j. angielski

j. niemiecki
j. rosyjski

j. polski
matematyka
j. angielski

chemia

34

 

 

 

VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach

Klasy pierwsze po gimnazjum:

Klasa

Przedmioty do realizacji 
w zakresie
rozszerzonym

Języki obce

Liczba oddziałów

Liczba miejsc

Pierwszy

Drugi

1 Ag

medyczna

biologia

chemia

j. angielski

j. niemiecki
j. rosyjski

j. polski
matematyka
j. angielski

biologia

34

1 Bg

psychologiczno - pedagogiczna

j. polski
biologia
j. angielski

j.  angielski


j. niemiecki
 

j. polski
matematyka
j. angielski

biologia

34

1 Cg

ekonomiczna

matematyka
geografia
j. angielski

j.  angielski

j. niemiecki
 

j. polski
matematyka
j. angielski

geografia

34

1 Dg

politechniczna

matematyka
fizyka
informatyka

j.  angielski

j. niemiecki

j. polski
matematyka
j. angielski

fizyka

34

1 Eg

prawnicza

historia
wos
j. angielski

j.  angielski


j. francuski
j. włoski

j. polski
matematyka
j. angielski

historia

34

1 Fg

dziennikarska

j. polski
historia
j. angielski

(współpraca z UJ)

j.  angielski

j. francuski
j. włoski

j. polski
matematyka
j. angielski

historia

34

 

Technikum nr 8 w Kielcach

Klasa pierwsza po gimnazjum:

Klasa

Przedmioty do realizacji 
w zakresie rozszerzonym

Języki obce

Przedmioty punktowane

Liczba miejsc

Pierwszy

Drugi

1 Ng
technik analityk

chemia

matematyka

j. angielski

j. niemiecki
j. rosyjski

j. polski
matematyka
j. angielski

chemia

34

 

Dyrektor Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 2

Dr Iwona Kijewska

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół nr 3
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć