Nawigacja

Fundusz socjalny

Informacje dla emerytowanych pracowników

Informacje dla emerytowanych pracowników Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kielcach

marzec  2018

Szanowni Państwo,

Komisja Socjalna przypomina, że w roku podatkowym 2017 każdy z Państwa zobowiązany jest do złożenia, do Pani kadrowej, oryginału i kopii nowej decyzji z ZUS o wysokości przyznanej emerytury. Dokumenty te od wszystkich emerytów muszą być złożone przez pracodawcę do Urzędu Miasta Kielce. Na ich podstawie Urząd Miasta obliczy  wysokość odpisu na 2018 rok dla emerytowanych nauczycieli dla Gminy Kielce.

Podstawą do korzystania ze świadczeń socjalnych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w naszej szkole jest złożenie przez Państwa powyższych dokumentów:

- w terminie do 31 marca 2018 r.          aktualną decyzji z ZUS o wysokości przyznanej emerytury (dotyczy emerytowanych nauczyciel)

- w terminie do 10 maja 2018 r             załącznika nr 1 (Oświadczenia o dochodach) oraz załącznik 7 (wypoczynek) wraz z PIT-em rozliczenia z US (do wglądu)

- w terminie do 30 listopada 2018 r.       wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego w związku ze zwiększonymi wydatkami przedświątecznymi

Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Art. 23 ust. 2 dla celów socjalnych Pracodawca ma prawo do zbierania tych danych.

W przypadku nie złożenia stosownych dokumentów lub złożenie ich po wyznaczonym terminie świadczenia z Funduszu Socjalnego  nie będą przyznane. Świadczenie z tegoż funduszu nie mają praw roszczeniowych..

Aktualne informacje Komisji Socjalnej można znaleźć na stronie szkoły: www.pilsudski.com.pl w zakładce Fundusz socjalny oraz druki do pobrania.

Komisja Socjalna

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
    Aleja Legionów 4, 25-035 Kielce
  • +48 41 3676185

Galeria zdjęć